ANTAL FRÖ I FÖRPACKNINGEN OCH GRAM?


Observera att varhelst antalet frön anges i gram kan det finnas fler eller färre frön i förpackningen eftersom fröna inte har samma storlek och vikt.

Om det anges i gram, förlorar antalet frön relevans och är endast där för att visa det ungefärliga antalet frön i förpackningen.

Till exempel "Pris för förpackning med 50 (1g) frön." så du köper inte antalet frön utan vikten.