Σπόροι μπανάνας

Υπάρχουν 11 προϊόντα.

Εμφανίζονται τα στοιχεία 1-11 από σύνολο 11

Φυτό ανθεκτικό στο κρύο και τον παγετό
Μπανανιά Σπόροι Musa...

Μπανανιά Σπόροι Musa...

Τιμή 5,00 € (SKU: V 111 MN)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>ΜΠΑΝΑΝΙΆ ΣΠΌΡΟΙ</em></strong> <strong><em>MUSA NAGENSIUM -20C</em></strong></span></h2> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Τιμή</strong><strong> </strong><strong>για</strong><strong> </strong><strong>το</strong><strong> </strong><strong>πακέτο</strong><strong> </strong><strong>των</strong><strong> 3 </strong><strong>σπόροι</strong><strong>.</strong></span></h3> <p>Musa nagensium is a beautiful, slender banana with a striking dark purple-red to almost black pseudo-stem which is very waxy.</p> <p>The abaxial surface of the leaf has a dark red midrib and the lamina is so waxy that is nearly white.</p> <p>The pseudo-stem may exceed 6 m high. Produces suckers. The leaf is up to 3 m long and blue-gray. The leaves are quite far from each other compared to other bananas from the Eumusa group, further adding to the slender appearance of the plant .</p> <p>Inflorescence is pendulous. The bracts are oblong and lanceolate, the lower are 20-25 cm long and 10 cm wide, the top ones are 15-18 cm long, almost 8 cm wide, red outside, bright orange on the inside. Each with 18 to 20 flowers in two rows. The perianth is orange, 6 cm long, 1.3 cm wide, four-lobed, free petal ovate-lanceolate, more than 2.5 cm long, pointed.</p> <p>The fruits are 13-15 cm long, petiolate, not recurved. The seeds are very big: nearly 1.3 cm long and 1 cm wide.</p> <p><strong>Origin:</strong></p> <p>India, Assam, Naga mountains</p> <p><strong>Hardiness: </strong>-20 °C</p> <p><strong>Soil:</strong></p> <p>Rich and well drained</p> <p><strong>Height:</strong></p> <p>6 m</p> <p><strong>Exposure:</strong></p> <p>Sun</p> <p><strong>Propagation:</strong></p> <p>Seed</p> <p>Suckers</p> <p><strong>Germination</strong></p> <p>Banana seeds are not easy to germinate, with germination taking weeks or months, but it is extremely rewarding to see them succeed.</p> <p>Prepare the seeds by soaking in tepid, sterilised or distilled water.  Using a very small amount of the saltpetre powder provided (no more than half a teaspoon per 3 litres of water) will help remove and residue from the seeds and may aide germination by removing residue from the seeds.</p> <p>Soak the seeds for two days, using the saltpetre on the first day and switching to distilled/sterilised water only on the second day.</p> <p>Sow seeds into sterilised compost, vermiculite or a coir/perlite mix.</p> <p>Use a heated propagator or place the planted seeds in a warm airing cupboard, away from direct sunlight.  A temperature of 30-35 Celsius is required.</p> </body> </html>
V 111 MN
Μπανανιά Σπόροι Musa nagensium -20C

Φυτό ανθεκτικό στο κρύο και τον παγετό
Σπόροι μπανάνα Musa Acuminata  - 2

Σπόροι μπανάνα Musa Acuminata

Τιμή 2,55 € (SKU: V 234)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div id="idTab1" class="rte"> <h2><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Σπόροι μπανάνα Musa Acuminata</span></em></strong></h2> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Τιμή για το πακέτο των 3 σπόρους.</strong></span></h3> <p>Musa acuminata is a species of banana native to Southeast Asia. Most of the modern edible dessert bananas belong to this species, although some are hybrids with Musa balbisiana. First cultivated by humans at around 8000 BC it is one of the early examples of domesticated plants.</p> <p> </p> <p>Musa acuminata is an evergreen perennial, not a tree. The trunk (known as the pseudostem) is made of tightly packed layers of leaf sheaths emerging from completely or partially buried corms.</p> <p> </p> <p>The inflorescence grows horizontally or obliquely from the trunk. The individual flowers are white to yellowish-white in color and are negatively geotropic (that is, growing upwards and away from the ground). Both male and female flowers are present in a single inflorescence. Female flowers located near the base (and develop into fruit), and the male flowers located at the tipmost top-shaped bud in between leathery bracts.</p> <p> </p> <p>The rather slender fruits are berries, the size of each depends on the number of seeds they contain. Each fruit can have 15 to 62 seeds. Each fruit bunch can have an average of 161.76 ± 60.62 fingers with each finger around 2.4 cm (0.94 in) by 9 cm (3.5 in) in size.</p> <p> </p> <p>The seeds of wild Musa acuminata are around 5 to 6 mm (0.20 to 0.24 in) in diameter. They are subglobose or angular in shape and very hard. The tiny embryo is located at the end of the micropyle. Each seed of Musa acuminata typically produces around four times its size in edible starchy pulp (the parenchyma, the portion of the bananas eaten), around 0.23 cm3 (0.014 cu in). Wild Musa acuminata is diploid with 2n=2x=22 chromosomes, while cultivated varieties (cultivars) are mostly triploid (2n=3x=33) and parthenocarpic, producing fruit without seeds. The most familiar dessert banana cultivars belong to the Cavendish subgroup. The ratio of pulp to seeds increases dramatically in "seedless" edible cultivars: the small and largely sterile seeds are now surrounded by 23 times their size in edible pulp. The seeds themselves are reduced to tiny black specks along the central axis of the fruit.</p> <p> </p> <p><strong>Taxonomy</strong></p> <p>Musa acuminata belongs to section Musa (formerly Eumusa) of the genus Musa. It belongs to the family Musaceae of the order Zingiberales. It is divided into several subspecies (see section below).</p> <p> </p> <p>Musa acuminata was first described by the Italian botanist Luigi Aloysius Colla in the book Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino (1820). Although other authorities have published various names for this species and its hybrids mistaken for different species (notably Musa sapientum by Linnaeus which is now known to be a hybrid of Musa acuminata and Musa balbisiana), Colla's publication is the oldest name for the species and thus has precedence over the others from the rules of the International Code of Botanical Nomenclature. Colla also was the first authority to recognize that both Musa acuminata and Musa balbisiana were wild ancestral species, even though the specimen he described was a naturally occurring seedless polyploid like cultivated bananas.</p> <p> </p> <p><strong>Distribution</strong></p> <p> </p> <p>Musa acuminata is native to the biogeographical region of Malesia and most of mainland Indochina.</p> <p>Musa acuminata favors wet tropical climates in contrast to the hardier Musa balbisiana, the species it hybridized extensively with to provide almost all modern cultivars of edible bananas.[16] Subsequent spread of the species outside of its native region is thought to be purely the result of human intervention. Early farmers introduced M. acuminata into the native range of M. balbisiana resulting in hybridization and the development of modern edible clones.</p> <p> </p> <p>AAB cultivars were spread from somewhere around the Philippines 4000 years ago and resulted in the distinct banana cultivars known as the Maia Maoli or Popoulo group bananas in the Pacific islands. They may have been introduced as well to South America during Precolumbian times from contact with early Polynesian sailors, although evidence of this is debatable.</p> <p> </p> <p>Westward spread included Africa which already had evidence of Musa acuminata × Musa balbisiana hybrid cultivation from as early as 1000 to 400 BC. They were probably introduced first to Madagascar from Indonesia.</p> <p> </p> <p>From West Africa, they were introduced to the Canary islands by the Portuguese in the 16th century, and from there were introduced to Hispaniola (modern Haiti and the Dominican Republic) in 1516.</p> <p> </p> <p><strong>Ecology</strong></p> <p>Musa acuminata is propagated sexually by seeds or asexually by suckers in the wild. Edible parthenocarpic cultivars are usually cultivated by suckers in plantations or cloned by tissue culture. Seeds are also still used in research for developing new cultivars.</p> <p> </p> <p>Musa acuminata is a pioneer species. It rapidly exploits newly disturbed areas, like areas recently subjected to forest fires. It is also considered a 'keystone species' in certain ecosystems, paving the way for greater wildlife diversity once they have established themselves in an area. It is particularly important as a food source for wildlife due to its rapid regeneration.</p> <p> </p> <p>Musa acuminata bears flowers that by their very structure, makes it difficult to self-pollinate. It takes about four months for the flowers to develop in the fruits, with the fruit clusters at the bases ripening sooner than those at the tip.</p> <p> </p> <p>A large variety of wildlife feeds on the fruits. These include frugivorous bats, birds, squirrels, tree shrews, civets, rats, mice, monkeys, and apes. These animals are also important for seed dispersal.</p> <p> </p> <p><strong>Mature seeds germinate readily 2 to 3 weeks after sowing.  They can remain viable from a few months to two years of storage.</strong></p> <p> </p> <p><strong>Domestication</strong></p> <p>In 1955, Norman Simmonds and Ken Shepherd revised the classification of modern edible bananas based on their genetic origins. Their classification depends on how many of the characteristics of the two ancestral species (Musa acuminata and Musa balbisiana) are exhibited by the cultivars. Most banana cultivars which exhibit purely or mostly Musa acuminata genomes are dessert bananas, while hybrids of M. acuminata and M. balbisiana are mostly cooking bananas or plantains.</p> <p> </p> <p>Musa acuminata is one of the earliest plants to be domesticated by humans for agriculture. They were first domesticated in Southeast Asia and surrounding areas (possibly New Guinea, eastern Indonesia, and the Philippines) at around 8000 BC. It has been suggested that M. acuminata may have originally been domesticated for parts other than the fruit. Either for fiber, for construction materials, or for its edible male bud. They were selected early for parthenocarpy and seed sterility in their fruits, a process that might have taken thousands of years. This initially led to the first 'human-edible' banana diploid clones (modern AA cultivars). Diploid clones are still able to produce viable seeds when pollinated by wild species. This resulted in the development of triploid clones which were conserved for their larger fruit.</p> <p> </p> <p>M. acuminata was later introduced into mainland Indochina into the range of another ancestral wild banana species - Musa balbisiana, a hardier species of lesser genetic diversity than M. acuminata. Hybridization between the two resulted in drought-resistant edible cultivars. Modern edible banana and plantain cultivars are derived from permutations of hybridization and polyploidy of the two.</p> <p> </p> <p><strong>Ornamental</strong></p> <p>M. acuminata is one of several banana species cultivated as an ornamental plant, for its striking shape and foliage. In temperate regions it requires protection from winter frosts. The cultivar M. acuminata (AAA Group) 'Dwarf Cavendish' has gained the Royal Horticultural Society's Award of Garden Merit.</p> </div> </body> </html>
V 234 (3 S)
Σπόροι μπανάνα Musa Acuminata  - 2
Σπόροι ροζ μπανάνα (Banana Musa Ornata)

Σπόροι ροζ μπανάνα (Banana...

Τιμή 2,75 € (SKU: V 32)
,
5/ 5
<h2 class=""><strong>Σπόροι ροζ μπανάνα (Banana Musa Ornata)</strong></h2> <div> <h2 class=""><span style="color: #ff0000;"><strong>Τιμή για το πακέτο των 3 σπόροι.</strong></span></h2> </div> <div>είναι μια ποικιλία μπανάνας που ανήκει στην οικογένεια των Musaceae.&nbsp;Καλλιεργείται κυρίως για διακοσμητική, δεδομένου ότι οι καρποί είναι δύσκολο να καταναλωθούν γιατί οι σπόροι της μπανάνας είναι πολύ μεγάλοι. Αν και αυτοί που τις δοκίμασαν, λένε ότι όταν είναι ώριμες έχουν μια καταπληκτική γλυκειά γεύση.</div> <div>Όταν ανθίζει, βγάζει ένα καταπληκτικό ροζ-μοβ λουλούδι και υπέροχες έντονα ρόζ μπανάνες. Δεν ψηλώνει πολύ, γι αυτό είναι ιδανική για καλλιέργεια μέσα στο σπίτι. <div>&nbsp;</div> <div> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2" valign="top" width="100%"> <p><span><strong>Sowing Instructions</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Propagation:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Seeds / Cuttings</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Pretreat:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Pour hot water over the seeds and left them in water 24 hours.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Stratification:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Sowing Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>all year round</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Sowing Depth:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>1 cm</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Sowing Mix:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Coir or sowing mix + sand or perlite</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Germination temperature:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>28-30 ° C</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Location:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>bright + keep constantly moist not wet</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Germination Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>1-6 Monts</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Watering:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Water regularly during the growing season</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><br><span><em>Copyright © 2012 Seeds Gallery - Saatgut Galerie - Galerija semena.&nbsp;</em><em>All Rights Reserved.</em><em></em></span></p> <div><span><em> </em></span></div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
V 32
Σπόροι ροζ μπανάνα (Banana Musa Ornata)
Σπόροι μπανάνα Darjeeling

Σπόροι μπανάνα Darjeeling

Τιμή 2,75 € (SKU: V 110 MS)
,
5/ 5
<h2><strong><em><span style="text-decoration: underline;" class="">Σπόροι μπανάνα Darjeeling (Musa sikkimensis)<br></span></em></strong></h2> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Τιμή για το πακέτο των 3 σπόρους.</strong></span></h3> <p>Bananas are enjoying a resurgence in popularity, justifiably so as they are easy to grow and few plants can rival their impact on any garden! Very few species are fully hardy, but once mature they can be planted out and wrapped up in sacking for winter. Some species are smaller in habit and make ideal houseplants. Musa sikkimensis is a fairly recent introduction to the UK. This striking Banana originates from Eastern India and is proving a pretty hardy species. A vigorous grower, it produces huge, tough green leaves with an attractive maroon midrib and strong, random streaks of maroon across the leaves. Mature plants (5 years +) bear long lasting yellow flowers. Although frost will not damage the roots, the leaves should be wrapped in fleece or sacking for the winter. Alternatively can be grown in a large container and moved to a frost free place over winter. All in all, an excellent addition to the subtropical border or achitectural planting scheme. Half Hardy Perennial (to 0C - wrap up in winter) Height: 3-4m Position: Sun or semi-shade preferably out of strong winds.</p><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
V 110 MS (3 S)
Σπόροι μπανάνα Darjeeling
Σπόροι άγρια μπανάνα (Musa balbisiana)  - 6

Σπόροι άγρια μπανάνα (Musa...

Τιμή 3,25 € (SKU: V 88 MB)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><span style="font-size: 14pt;"><strong>Σπόροι άγρια μπανάνα (Musa balbisiana)</strong></span></h2> <h2><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><strong>Τιμή για το πακέτο των 3 σπόροι.</strong></span></h2> <p>Το Musa balbisiana είναι ένα άγριο είδος μπανανών που προέρχονται από την ανατολική Νότια Ασία, τη βόρεια Νοτιοανατολική Ασία και τη νότια Κίνα. Είναι ένας από τους προγόνους των σύγχρονων καλλιεργούμενων μπανανών, μαζί με το Musa acuminata. Αρχικά περιγράφηκε επιστημονικά το 1820 από τον Ιταλό βοτανολόγο Luigi Aloysius Colla. Αναπτύσσεται πλούσια φύλλα σε συστάδες με πιο ορθή συνήθεια από τις περισσότερες καλλιεργούμενες μπανάνες. Τα λουλούδια αναπτύσσονται σε ταξιανθίες χρώματος κόκκινου έως καφέ. Οι καρποί είναι μεταξύ μπλε και πράσινου. Θεωρούνται μη βρώσιμα λόγω των σπόρων που περιέχουν. Μπορεί να θεωρηθεί ότι οι άγριες μπανάνες ήταν μαγειρεμένες και τρώγονται ή οι γεωργοί δεν θα είχαν αναπτύξει την καλλιεργούμενη μπανάνα. Τα φρούτα Musa balbisiana, που έχουν φτιαχτεί, ονομάζονται butuhan («με σπόρους») στις Φιλιππίνες και kluai tani (กล้วย ตานี) στην Ταϊλάνδη. Οι φυσιολογικοί μεθονοκαρπικοί κλώνοι εμφανίζονται μέσω της πολυπλοειδίας και παράγουν βρώσιμες μπανάνες, παραδείγματα των οποίων είναι μπανάνες άγριας σάμπα.</p> </body> </html>
V 88 MB
Σπόροι άγρια μπανάνα (Musa balbisiana)  - 6
Βιρμανικοί μπλε μπανάνας σπόροι (Musa itinerans) 3.05 - 1

Βιρμανικοί μπλε μπανάνας...

Τιμή 4,50 € (SKU: V 125)
,
5/ 5
<h2><strong>Βιρμανικοί μπλε μπανάνας σπόροι (Musa itinerans)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Τιμή για το πακέτο των 3 σπόροι.</strong></span></h2> <p>Αυτή η σπάνια και μέτριας μπανάνας βρίσκεται στη Βιρμανία, στη βόρεια Ταϊλάνδη, στο Λάος και στο Βιετνάμ. Ήταν προηγουμένως συσχετισμένη τόσο με τα musa acuminata όσο και με τα balbisian musa, αλλά τώρα πιστεύεται ότι είναι πιο στενά συσχετισμένα με μούσα και παρόμοια με την πρόσφατα περιγραφείσα ποικιλία guangdongensis, αλλά δεν είναι η ίδια που μεγαλώνει σημαντικά και αναπτύσσει νέους μπουμπούκια, 2 έως 3 μέτρα μακριά από την κύρια εγκατάσταση (μητρική μονάδα).</p> <p>Τα ώριμα φρούτα είναι γαλαζοπράσινα έως μωβ, μικρά και εκτιμούνται πολύ τοπικά στην ταϊλανδέζικη κουζίνα.</p> <p>Αυτή τη στιγμή δεν είναι γνωστή στην καλλιέργεια αλλά είναι απίθανο να προκαλέσει ιδιαίτερες προκλήσεις στην καλλιέργεια σε τροπικά ή / και εύκρατα κλίματα.</p> <p>Είναι μια πιο ανθεκτική στην ψυχρά ποικιλία, που συμβαίνει στον αρχικό της βιότοπο σε υψόμετρα που κυμαίνονται από 200 - 1800 μέτρα κατά μήκος απότομων δρόμων. Μπορεί να αντέξει τον εποχιακό παγετό, γρήγορα αναδύεται νέα φύλλα στις αρχές της άνοιξης.</p> <p>Σημείωση: Αυτό το είδος έχει αντιμετωπιστεί από μερικούς ως το νεοανακαλυφθέν musa guangdongensis, αλλά δεν είναι το ίδιο είδος.</p> <p> </p> <p>Στην καλλιέργεια, απαιτεί συνθήκες που ταιριάζουν στις φτέρες και όχι στα συνηθισμένα και κανονικά δέντρα μπανάνας, λόγω του φυσικού της οικοτόπου.</p>
V 125 (3 S)
Βιρμανικοί μπλε μπανάνας σπόροι (Musa itinerans) 3.05 - 1
Σπόροι Musa Velutina η ρόζ μπανάνα 1.95 - 4

Σπόροι Musa Velutina η ρόζ...

Τιμή 1,95 € (SKU: V 88 MV)
,
5/ 5
<h2 class=""><strong>Σπόροι Musa Velutina η ρόζ μπανάνα</strong></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000;">Τιμή για το πακέτο των 3 σπόροι.</span></strong></h2> <div>Η Musa velutina είναι μια ποικιλία μπανάνας που ανήκει στην οικογένεια των Musaceae.&nbsp;<span>Καλλιεργείται κυρίως για διακοσμητική, δεδομένου ότι οι καρποί είναι δύσκολο να καταναλωθούν γιατί οι σπόροι της μπανάνας είναι πολύ μεγάλοι. Αν και αυτοί που τις δοκίμασαν, λένε ότι όταν είναι ώριμες έχουν μια καταπληκτική γλυκειά γεύση.</span></div> <div>Όταν ανθίζει, βγάζει ένα καταπληκτικό ροζ-μοβ λουλούδι και υπέροχες έντονα ρόζ μπανάνες. Δεν ψηλώνει πολύ, γι αυτό είναι ιδανική για καλλιέργεια μέσα στο σπίτι. <div><span>&nbsp;</span></div> <div> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td colspan="2" valign="top" width="100%"> <p><span><strong>Sowing Instructions</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Propagation:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Seeds / Cuttings</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Pretreat:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Pour hot water over the seeds and left them in water 24 hours.</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Stratification:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Sowing Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>all year round</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Sowing Depth:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>1 cm</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Sowing Mix:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Coir or sowing mix + sand or perlite</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Germination temperature:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>28-30 ° C</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Location:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>bright + keep constantly moist not wet</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Germination Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>1-6 Monts</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>Watering:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span>Water regularly during the growing season</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span><strong>&nbsp;</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><br><span><em>Copyright © 2012 Seeds Gallery - Saatgut Galerie - Galerija semena.&nbsp;</em><em>All Rights Reserved.</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
V 88 MV
Σπόροι Musa Velutina η ρόζ μπανάνα 1.95 - 4

Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana  - 5

Σπόροι μπανάνα Blood...

Τιμή 2,25 € (SKU: V 150 MAZ)
,
5/ 5
<h2><strong>Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana</strong></h2> <h2><span style="color:#ff0000;"><strong>Τιμή</strong><strong> </strong><strong>για</strong><strong> </strong><strong>το</strong><strong> </strong><strong>πακέτο</strong><strong> </strong><strong>των</strong><strong> 3 </strong><strong>σπόρους</strong><strong>.</strong></span></h2> <p>The blood banana (Musa acuminata ssp. zebrina), is a subspecies of the wild banana Musa acuminata native to Sumatra, Indonesia. The blood banana is an ornamental plant, named for the dark red patches on its leaves, though its small seeded fruits are also edible.</p> <p><strong>Description</strong></p> <p>Blood bananas are characterized by dark red patches of variable sizes on their dark green leaves. Their pseudostems are characteristically very slender. They bear small slender fruits filled with grape-like seeds.</p> <p><strong>Taxonomy and nomenclature</strong></p> <p>The blood banana is a subspecies of the wild banana species Musa acuminata, one of the two ancestors of modern edible bananas. They were once classified as separate species under the now invalid names (synonyms) Musa zebrina and Musa sumatrana. They were also sometimes incorrectly classified as cultivars.</p> <p>Blood bananas are also known as the red banana tree though it should not be confused with the red banana cultivar. Other common names in English include seeded red banana, Sumatra ornamental banana, and maroon-variegated banana plant. They are also known as banano rojo in Spanish, ゼブリナバナナ (zeburina banana) in Japanese, กล้วยมะนี (kluai ma ni) in Thai, and chuối kiểng in Vietnamese.</p> <p><strong>Distribution</strong></p> <p>Blood bananas are native to Java, Indonesia. They are notable for being one of the earliest banana subspecies to be spread by humans out of Southeast Asia. Introduced eastward to Africa, it became the ancestors for the genetically distinct and commercially important East African Highland bananas (Mutika/Lujugira subgroup of the AAA group).</p> <p>It is probably the only seeded banana to ever be introduced into Hawaii before European contact. It is known as the Mai'a 'Oa in Hawaiian, though the name is also applied to the species Musa balbisiana which was introduced later on.</p>
V 150 MAZ
Σπόροι μπανάνα Blood Banana, Red Banana  - 5
Σπόροι μπανάνα RED TIGER 2.25 - 3

Σπόροι μπανάνα RED TIGER

Τιμή 2,25 € (SKU: V 150 RT)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <div id="idTab1" class="rte"> <h2><strong><em><span style="text-decoration: underline;">Σπόροι </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">μπανάνα RED TIGER (Musa Sikkimensis)</span></em></strong></h2> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Τιμή για το πακέτο των 3 σπόρους.</strong></span></h3> <p>Bananas are enjoying a resurgence in popularity, justifiably so as they are easy to grow and few plants can rival their impact on any garden! Very few species are fully hardy, but once mature they can be planted out and wrapped up in sacking for winter. Some species are smaller in habit and make ideal houseplants. Musa sikkimensis is a fairly recent introduction to the UK. This striking Banana originates from Eastern India and is proving a pretty hardy species. A vigorous grower, it produces huge, tough green leaves with an attractive maroon midrib and strong, random streaks of maroon across the leaves. Mature plants (5 years +) bear long lasting yellow flowers. Although frost will not damage the roots, the leaves should be wrapped in fleece or sacking for the winter. Alternatively can be grown in a large container and moved to a frost free place over winter. All in all, an excellent addition to the subtropical border or achitectural planting scheme. Half Hardy Perennial (to 0C - wrap up in winter) Height: 3-4m Position: Sun or semi-shade preferably out of strong winds.</p> </div> </body> </html>
V 150 RT
Σπόροι μπανάνα RED TIGER 2.25 - 3

Φυτό ανθεκτικό στο κρύο και τον παγετό
Σπόροι μπανανών άγριου...

Σπόροι μπανανών άγριου...

Τιμή 3,05 € (SKU: V 125 MY)
,
5/ 5
<h2><strong>Σπόροι μπανανών άγριου δάσους (Musa yunnanensis) </strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Τιμή για το πακέτο των 3 σπόροι.</strong></span></h2> <p><strong>Ένα νέο, ανθεκτικό στο κρύο είδος από τα βουνά της νοτιοδυτικής Κίνας.</strong><br>Ο Musa yunnanensis, κοινώς γνωστός ως μπανάνα Yunnan ή μπανάνα άγριου δάσους, είναι ένα φυτό που περιγράφηκε πρόσφατα στην οικογένεια μπανανών και πεταλούδων που προέρχεται από το Yunnan, νότια Κίνα. Το δείγμα συλλέχθηκε το 2005 στην Xishuangbanna (αυτόνομος νομός στα σύνορα με την Indochina) σε υψόμετρο 1.150 μέτρων.<br><br>Πολύ ταχέως αναπτυσσόμενο, με λεπτούς μίσχους ψευδο και γαλάζιο μίσχο. Η ιστορία αυτού του είδους στην κηπουρική κουλτούρα είναι σύντομη αλλά μάλλον μπερδεμένη. Αρχικά το παρουσιάσαμε ως Ensete wilsonii επειδή δεν ταυτοποιήθηκε. Αργότερα έγινε λάθος για τους περιηγητές Musa, αλλά στη συνέχεια αποδείχθηκε νέο είδος, το οποίο περιγράφεται επίσημα από τον Markku Hakkinen το 2007 ως Musa yunnanensis. Είχαμε επίσης φυτά για λίγο ως Musa sp. «Yangtze» στον πολιτισμό.<br><br>Παρόλο που το M. yunnanesis αναπτύσσεται στο τροπικό δάσος του μοντάνιου, είναι ανθεκτικό στη σκιά και στον παγετό, είναι ευαίσθητο στο άμεσο ηλιακό φως και ως εκ τούτου ουσιαστικά είναι ένα φυτό. Τα άτομα συνήθως φτάνουν σε ύψος περίπου 5 έως 5,25 μέτρα καθώς ωριμάζουν. Ο φλοιός σε ψευδο-κορμούς είναι επικαλυμμένος με κερί, το οποίο είναι λευκό με μπλε χρώμα. Η κορυφή των φύλλων είναι επίσης μπλε, αν και οι κάτω πλευρές τους είναι χρωματισμένες κόκκινες.<br><br>Το Musa yunnanensis έχει αξία για την τοπική άγρια ​​φύση, τα καλοκαιρινά φρούτα του καταναλώνονται από πουλιά, νυχτερίδες και ενδεχομένως ελέφαντες.&nbsp;</p>
V 125 MY
Σπόροι μπανανών άγριου δάσους (Musa yunnanensis)
Τριχωτή μπανάνα Bornean...

Τριχωτή μπανάνα Bornean...

Τιμή 4,25 € (SKU: V 88 MH)
,
5/ 5
<h2><strong>Τριχωτή μπανάνα Bornean σπόροι (Musa hirta)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Τιμή για το πακέτο των 3 σπόροι.</strong></span></h2> <p>Μια ελάχιστα γνωστή μπανάνα ύψους μόλις 2,5 μέτρων (8 πόδια) που σχηματίζει ελκυστικές συστάδες. Η όρθια ταξιανθία με τους τριχωτούς μίσχους δημιουργεί ένα μυτερό μπουμπούκι με λαμπερά, μωβ-ροζ φύλλα, ακολουθούμενο από μικρούς, χονδρούς, χρυσοτριχωτούς καρπούς.</p> <p>Ο καρπός, όπως και μόνο μερικά άλλα είδη μπανανών, αφαιρείται όταν είναι πλήρως ώριμο, πράγμα που σημαίνει ότι η ίδια η φλούδα χωρίζεται και αποκαλύπτει τον πολτό του φρούτου από μέσα.</p> <p>Σε αντίθεση με τις περισσότερες μπανάνες, είναι πιο γλυκιά και ζουμερή. Τα ώριμα φρούτα έχουν γεύση σαν μείγμα ακτινιδίου και μπανάνας και οι σπόροι τρώγονται μαζί με τα φρούτα.</p> <p>Τα άγουρα φρούτα ξεφλουδίζονται και τρώγονται με αλάτι. Τα άνθη χρησιμοποιούνται ως λαχανικά, μαγειρεμένα και καρυκευμένα με αλάτι και μπαχαρικά.</p> <p>Αυτό το είδος έχει καλλωπιστικές και φρουτώδεις ιδιότητες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για καλλιέργεια.</p> <br />
V 88 MH (3 S)
Τριχωτή μπανάνα Bornean σπόροι (Musa hirta)