Sådd Instruktioner

Det finns 16 produkter.

Visar 1-15 av 16 objekt
How to Grow a Square Watermelon 1.75 - 1

How to Grow a Square...

Pris 0,95 € (SKU: HTGSW)
,
5/ 5
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <div id="idTab1" class="rte"> <h2 class="firstHeading"><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>How to Grow a Square Watermelon</em></strong></span></h2> <p>Here you can buy and download a PDF manual ( with pictures ) How to Grow a Square Watermelon.<br />Manuals are available following languages:<br />Deutsch  <br />English  <br />Español <br />France   <br />Italiano  <br />Português  <br />Srpski</p> </div>
HTGSW
How to Grow a Square Watermelon 1.75 - 1

Hur man odlar meloner 0 - 1

Hur man odlar meloner

Pris 0,00 € (SKU: 0000033)
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <p><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>Hur man odlar meloner</strong></em></span></p> <h3><strong>Förodling</strong></h3> <p>Börja förodla melonerna i mars. Plantera de stora fröna ett och ett i fuktig såjord. Temperaturen bör ligga på minst 22 grader till dess att plantorna har grott, sedan mår de bäst av en sval och ljus plats för att inte bli långa och gängliga. Plantera om småplantorna i stora krukor när det första karaktärsbladet har utvecklats.</p> <p><strong>Placering</strong></p> <p>Meloner trivs bäst i växthus eller i ett inglasat uterum. Men det går att odla meloner även på friland även om det är mycket svårare.<br />På friland krävs full sol och vindskydd. Gärna upphöjda odlingsbänkar som täcks med svartplast vilket ger varamare klimat för plantorna. Var nog med att jordtemperaturen är över 15 grader innan du börjar plantera.</p> <p><strong>Pollinering</strong></p> <p>Då det finns väldigt få pollinerare i ett växthus måste man hjälpa till med pollineringen. Med hjälp av en lite pensel pollinerar man honblommorna med pollen från hanblommorna. Honplantorna har ett runt, uppsvullet fruktämne strax under kronbladen och bara en pistill i mitten av blomman. Hanplantornas ståndare som är fulla med pollen syns tydligt.</p> <h2><strong>Plantering</strong></h2> <p>Plantera plantorna i god, välgödslad jord från början och var noga med att inte sätta ner plantan för djupt. Rothalsen är känslig för fukt och kan ruttna. Plantan mår bättre av att sitta för högt än för lågt.Man kan lägga svart plast ovanpå jorden vilken håller kvar fukt och värme i jorden. Detta är speciellt viktigt när man odlar på friland.</p> <p><strong>Skötsel</strong></p> <p>Vattna lite men ofta och gärna med varmt vatten, lite varmare än ljummet är bra, särskilt till utomhusbädden där bevattningen annars kan kyla ner plantan och dämpa tillväxten. Droppbevattning i växthus är en fördel men det fungerar att vattna morgon och kväll också</p> <p><strong>Gödsling</strong></p> <p>Under säsongen måste plantorna övergödslas med svag näringslösning vid varje vattning eller genom att man lägger färskt gräsklipp på jordytan minst en gång i veckan.</p> <p><strong>Beskärning</strong></p> <p>Beskär plantorna när de har kommit igång att växa. En huvudgren räcker för att inte hela plantans energi ska gå åt till att producera bladverk. Så snart meloner börjar synas längs rankorna är det dags att gallra dem. Ju fler meloner man låter gå fram, desto mindre blir de. En eller ett par meloner per planta är fullt tillräckligt.</p> <p><strong>Skadedjur och sjukdomar</strong></p> <p>Väljer man en hybrid sort har de bättre motståndskraft mot sjukdomar än en öppenpollinerande sorterna.</p> <p><strong>Skörd</strong></p> <p>Det är kan vara svårt att avgöra när en melon är mogen. Nätmeloner och honungsmeloner gulnar något och börjar dofta melon när de är mogna. Man kan också trycka med tummen på melonens noder och känna att det sviktar. Vattenmeloner däremot ska vara stenhårda och stora. När man knackar på en vattenmelon ska det låta ihåligt.</p> </div>
0000033
Hur man odlar meloner 0 - 1
  • Online endast

Hur man odlar tobak - Odla egen tobak från frö till rökning 0 - 1

Hur man odlar tobak - Odla...

Pris 0,00 € (SKU: 0000045)
,
5/ 5
<h2><span style="text-decoration: underline;" class=""><em><strong>Hur man odlar tobak - Odla egen tobak från frö till rökning</strong></em></span></h2> <p>Tobaksplantan kommer från familjen solanaceae som är potatisväxter, typ potatis, tomat, paprika, chili m.fl. Alla dessa arter har sitt ursprung i Sydamerika. Kallas även Nattskuggeplantor.</p> <p>Inom tobaksorterna finns det ca ett sextiotal sorter.</p> <p>Till cigarettobak , piptobak och snustobak används vanligen Virginiatobak blandad med andra sorter. Virginian fungerar som en grundtobak framförallt till cigarett tillverkningen. Den är mild i sin smak och lågt nikotininnehåll. Genom att tillsätta en annan typ av tobak erhålls en blend, som i smak och nikotininnehåll varierar.</p> <p>Länkar</p> <p>odling</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tobaken odlas också för sitt utseende. Den är ståtlig. Kan bli upp till två meter eller mer, och har klockliknande, trumpetliknande blommor i färger från vit, gul, rosa,röd och purpur.</p> <p>De sorter vi erhåller är till bägge ändamålen och aklimatiserade till nordiskt klimat. Varje förpackning innehåller 100+ frön.</p> <p>I vårt sortiment ingår även vissa kulturellt odlade skandinaviska sorter, Nicotiana Rustica.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Att odla tobak är som att odla tomater</strong></p> <p>Tobaksodling är lika enkelt som att odla tomater. Den enda skillnaden är förkultiveringen som startar redan februari, mars eller fyra till sex veckor innan frostrisken är över. Tobaksplantan tål över huvud taget inte frost, och därför kallar vi den ettårig. I ett tropiskt klimat är den flerårig. Därför kan man låta plantor övervintra inomhus med artificiellt ljus de mörkaste månaderna.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Plantering av tobaksfrön förkultivering av tobaksfrö</strong></p> <p>Tobaksfrön är oerhört små, typ spetsen på en nål. Ett gram tobakfrö blir ca 10.000 frön. För att plantera dessa krävs lite speciell teknik av olika slag. Man kan använda krita som man lägger fröna i för att färga dem så man ser var man har planterat. Själv använder jag en pipett som jag suger upp fröna med, och sedan försiktigt fördelar dem över jorden.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Odla egen tobak -Att förkultivera </strong></p> <p>-På själva förkultiveringsplatsen använder jag ett tråg med hål i botten (ca 30x20 cm) till 100 frön. I botten på tråget läggs hushållspapper eller täckduk innan man lägger på ett 5-10 cm tjockt jordlag. Jordens kvalitet bör vara av samma typ som till tomatodling. Fröna fördelas jämnt över denna yta och skall ej täckas med jord, de är ljusspirande. Därefter sprayas tråget med finfördelat vatten.</p> <p>Tråget täcks med en genomskinlig plast för att hålla luftfuktighet och genomsläpp av ljus. Idealisk temperatur är ca 20-25 grader Celcius.</p> <p>Odla egen tobak -förgrodden tobaksgrodd</p> <p>Efter ca fem till tio dagar börjar fröna spira och små millimeter stora hjärtblad visar sig. När man ser att de flesta frön spirar avlägsnas plasten och tråget vattnas underifrån och sprayas med jämna mellanrum ovanifrån.</p> <p>Nu utvecklas rotsystemet och plantan växer mer neråt än uppåt. När plantan har nått en storlek där hjärtbladen ersatts av vanliga blad, vilka bildas parvis, kan omplantering ske.</p> <p>förkultivera</p> <p>förkulivera 2</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Omplantering av tobaksplantor till större krukor</strong></p> <p>När tobaksplantan har fått ca fyra nya blad omplanteras de i större krukor. Man får vara mycket försiktig när man skiljer tobaksplantan från tråget. Använd en sked eller dylikt utan att skada rötterna allt för mycket. Är frostrisken över kan tobaksplantorna planteras direkt utomhus på en solrik plats i samma jordtyp som ursprunget, eller i en oppblandad jord som har dränering och näring.</p> <p>Omplanterin</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Omplantering utomhus</strong></p> <p>Tobaken kräver en näringsrik jord, vatten och ljus. Jorden skall vara väldränerad och ha ett pH på 5,5-6,5. Den är lätt att odla och kan klara perioder utan vatten o även näring. Vill man ha ett optimalt utbyte så passar man sina plantor genom att tillgodose just dessa faktorer. Vattnet skall helst vara fritt från klor, typ regnvatten eller sjö o bäck vatten.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Odla egen tobak gödning vid plantering</strong></p> <p>Gödning kan vara stallgödsel eller annat organiskt nedbrutet material, typ kompost!</p> <p>Hästgödsel är det bästa och är kanske både enklast och billigast att få tag på.</p> <p>Man kan kombinera vattning och gödsling genom att upplösa gödsel i vattnet och sen ge detta till plantorna med några veckors mellanrum. Detta bör ske när man vet att det inte blir regn i dom närmaste dagarna.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Vattna nyutsatta tobaksplantor </strong></p> <p>Efter utplantering får plantorna inte torka ut. tobaksplantor innan utplaceringDe skall ha vatten för att bilda ett rotsystem som håller plantan stående upprätt och samtidigt kunna nå fukten som finns under jordytan. Detta tar tid att utveckla dessa rötter och man får räkna med en långsam start av plantornas rotbildning, kanske en månad innan man ser en tillväxt ovan jord.</p> <p>När rotsystemet har funnit sej tillrätta startar själva plantan en tillväxt som brukar förvåna dom flesta. Den kan växa med 5-10 cm. per dygn.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Skydda nyutsatta tobaksplantor </strong></p> <p>Vid utplantering skall man tänka på att plantan inte är van till direkt solljus och därför får man aklimatisera den till solens strålning genom att ge den några timmar i sol o sedan i mer skyddat läge, eller täcka med en fiberduk i några veckor.</p> <p>Även temperaturskillnaderna dag och natt kommer att ge plantan en chock i början av mötet med utomhusklimatet.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>En tobaksplanta har en livscykel på 100- 150 dagar, från sådd till skörd. </strong></p> <p>Tiden variera lite men det är en riktlinje för var man kan odla tobak utan frostrisk. Alltså 3-5 månader.</p> <p>När plantan kommit till blommningsstadiet skall man välja om man vill ha frön eller bara tobak.</p> <p>Då blomproduktionen tar nästan all näring ur plantan så plockar man bort blomanlagen för att ge denna näring till plantans utveckling och då även bladen.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sidoskott och blommor av tobak</strong></p> <p>Tar man bort blommställningarna kommer plantan att ge sidoskott för att utveckla blommor på dessa. Precis som Tomatplantan.</p> <p>Genom att plocka även dessa "tjyva" så stressas plantan att fortsätta växa på höjd och ge fler blad.</p> <p>-Har själv lyckats med att få plantor i 30 literskruka att bli 210 centimeter hög (Virginia Gold) med blommor!</p> <p>Det finns exempel på plantor som blir 3 meter höga….</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>För fröodling väljer man de stora och mest frodiga plantorna och låter dom gå i blommning.</strong></p> <p>Blommorna drar till sig insekter som bin o olika svärmare som pollinerar och ser till att fröproduktionen upprätthålls för artens överlevnad.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Blomstertobak: Alata - Jasmin tobak eller blomster tobak</strong></p> <p>De doftar mest om natten och speciellt Alata tobaken har en doft som vi människor upplever som jasmindoft, därav har den fått namnet Jasmintobak eller blomstertobak.</p> <p>Alata är en mycket populär prydnadsplanta med sina olikfärgade blommor och långa blomningsperiod (juni- till frosten kommer). Har en utmärkande jasmindoft på kvällar o bör planteras i närheten av uteplatser eller även inomhus för sin doft. Den har lågt nikotininnehåll men används av tobaksodlare som smaksättare till andra sorter som virginian. Ger en lite cigarliknande smak. Alata finns med vita blommor eller rödaktiga till djupt vinröda. Kallas även persisk tobak. (Se bilden till vänster) Skall dessa användas till tobak skall blommorna plockas bort.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Kultursorter tobak</strong></p> <p>De kultursorter vi tillhandahåller är Rustica nicotiana. Dessa sorter har gula blommor och ett högre nikotininnehåll men mindre plantor. Rustica är även en vildväxande sort i många länder.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Skandinavisk tobak förr i tiden till cigarr, cigarett och snustillverkning</strong></p> <p>bondtobak och användes i Skandinavien till cigarr och snustillverkning, speciellt under världskrigen då tobaksimporten var mycket begränsad. Transporten av tobak gick med skepp och dessa blev priorterade att delta i krigsmaskineriet. Således skapades en tobaksindustri i Skandinavien för att göra länderna självförsörjande med tobak. Historiken runt dessa odlingar och odlande är omfattande och kan för den intresserade finnas under rubriken, Historia eller länkar.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Svenska Tobaksmonopolet</strong></p> <p>Svenska Tobaksmonopolet bildas 1915, mitt under brinnande världskrig med Oscar Wallenberg som direktör. Svenska staten socialiserade denna lukrativa handel för finansiering av den första allmänna folkpensionen i Sverige, vilket var den första socialförsäkringen i världen för hela befolkningen, införd 1913, dels för upprustning av det svenska försvaret. Den småskaliga cigarr- och snustillverkningen köptes upp av monopolet,&nbsp; varefter odlarna endast kunde sälja sin tobak dit.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Skörd och behandling av tobak </strong></p> <p>Att skörda tobak för hobbybruk sker enklast genom att handplocka bladen. När de nedersta bladen börjar bli gulaktiga kan skörden starta.</p> <p>Man tar de blad som gulnar och knäcker bladet ned mot stammen med ett snabbt o bestämt ryck.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tobaksblad mognar alltid nedifrån och uppåt så skördeperioden blir utdragen på grund av detta.</p> <p>Har man många plantor så är det en fördel genom att du kan sortera och rengöra bladen samt hänga dom till torkning i omgångar.</p> <p>Det är mycket bättre än att försöka med hundratals blad samtidigt och inte hinna med i den processen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sortera tobaksblad efter storlek tobaksblad på torkning för att underlätta hanteringen av bladen senare under torknings och fermenterings processen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tvätta tobaksbladen gör man för att få bort jord o annat som fastnar på dom körtlar som finns på bladen. En annan viktig anledning är att det finns massor av döda insekter som försökt suga vätska ur bladen och dött av nikotinet. Att få bort allt dessa föroreningar ger en absolut perfekt tobak.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Tobaks bladen hängs sedan upp antingen inom eller utomhus.</p> <p>Här kommer man in på olika metoder. En genomgående och kanske den viktigaste är att inget mögel bildas på bladen under torkning samt att det gröna klorofyllet och stärkelsen i bladen skall brytas ned till socker, bladens färg förändras til gyllengult eller brunaktig färg. Denna del av behandlingen kallas "curing".</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Att odla egen tobak torkning och olika metoder </strong></p> <p>De vanligaste är luft, rök, sol eller värme torkning.</p> <p>Alla utgår från att starta med att hänga bladen i mittnerven/stjälken genom att trä en tråd av stål eller annat hållbart material någon centimeter in på nerven där bladet börjar.</p> <p>Bladen ska hänga med ett mellanrum så luft kan cirkulera fritt och undvika mögelbildning. Det är viktigt att ventilationen är god, speciellt inomhus.</p> <p>En fläkt är perfekt, men utan värme.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Luft Torknig av egen odlad tobak</strong></p> <p>Används främst vid tillverkning av cigaretter och cigarer. Ger en ljusgul färg, med en hög sockerhalt och en medel-till hög nikotinhalt. Denna process Kräver en sluten byggnad utrustad med ett ventilationssystem och en källa till värme och en luftfugtihet runt 40- 70 %. Beroende på temeratur sker färgförändringen inom några veckor.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Eld torkning Eldtorkad tobak blir allmänhet mörkbrun, används främst för blandningar piptobak, snus och tuggtobak och har en låg sockerhalt men hög nikotinhalt. Eld/röktorkning sker i ett utrymme som kan klara en eller flera eldar i någon veckas tid. Här sker torkning och smaksättning av bladen men denna metod är mest för pip o cigarett tobak.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sol&nbsp; torkning av odlad tobak</strong></p> <p>Soltorkning förgår i solljus. Av alla Sun-cured tobak, den mest kända är de så kallade orientaliska tobak i Turkiet, Grekland, Jugoslavien och närliggande länder. Dessa används i cigaretter, och har karakteristiska arom. De har låg både socker och nikotin halt.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Lämna någon centimeter mellan bladen under torkning</strong></p> <p>Bladen hängs ovansida mot ovansida eller omvänt.</p> <p>Efter några veckor har den kemiska processen omvandlat klorofyllet från gulgrönt till gult eller brunt och bladen har genomgått den första behandlingen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Luftfuktighet och temperatur under "curing" stadiet. Det är i detta stadium bladen får sin färg och klorofyllet bryts ned.</p> <p>Det krävs en viss luftfuktighet runt 60-80% och en temeratur mellan 15-40 grader C.</p> <p>Ju högre temperatur desto snabbare sker processen. Detta kallas "curing". Denna behandling kan ske på olika sätt men för enkelhetens skull nämner jag den enklaste.</p> <p>-Vill man söka mer runt detta så har internet massor av information, "curing tobacco".</p> <p>Torkas bladen för fort så sker inte processen korrekt så därför är luftfuktigheten mycket viktig.</p> <p>- Den optimala luftfuktigheten 70% och temperatur på 40 grader C.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Fermentering av egen odlad tobak</strong></p> <p>När bladen fått sin gulbruna färg kan man fermentera eller bara lagra på en mörk, sval plats, typ vind eller loft.&nbsp; med en fuktighet runt 30-50% i minst ett år.</p> <p>Fermenteringen sker då långsamt i bladen. Denna metod har en process på flera år för att oppnå en bra tobak.</p> <p>- Vill man påskynda denna process finns olika knep där behållare, fukt och värme utgör de element som behövs.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Enklast är att använda sig av en behållare, typ mörk plastspann med lock eller en glasbehållare på minst 2-3 liter. Lägg bladen med stjälken uppåt tillsätt 15-20% vatten, stäng locket o placera behållaren mörkt i ett par veckor i en temperatur runt 20-25 grader C.</p> <p>Varje dag skall locket tas av och burken luftas så att ammoniak o andra skadliga ämnen som bildas under jäsningen (fermentering) försvinner. samtidigt avdunstar den kondens som bildats.</p> <p>Efter några veckor har bladen "mognat" och tobaksdoften börjar bli markant. Denna metod gäller små mängder typ 10- 20 gram.</p> <p>&nbsp;</p> <p>När tobaksbladen torkat helt, även bladnerven, kan man tillsätta en blandning av honung och vatten. Blanda 1 tesked honung med 2 koppar varmt vatten, spraya detta över bladen i behållaren och stäng locket. Detta gör man för att få en naturlig jäsning som möjligt. Ett helt torkat blad förlorar flyktiga aromatiska oljor och även nikotinhalten minskar. Dörfär är bästa sättet med denna metod att efter skörd hänga bladen i skugga utomhus under tak tills de är så torra att de har en fuktighet på 15-25% i bladnerven och bladet, sedan ner i behållaren o låta den fukten som finns i bladet sköta jäsningen.</p> <p>Då behåller man de flesta ämnen i bladen som aromatiska oljor och även nikotinhalten.</p> <p>Efter några veckor har kondensen upphört och fuktfördelningen är jämt fördelad i bladen.</p> <p><strong>Låt stå en månad</strong></p> <p>Då stänger man behållaren och låter den stå orörd i 1 månad utan att frestas öppna den. Är det en glasbehållare kan man se in o upptäcka mögel tidigt viket gör den till bästa aternativet. Om man öppnar o stänger hela tiden släpper man in mögelsporer, så låt bara behållaren vara i en månad. Om det skulle trots allt bildas mögel så startar det på bladstjälken och sprider sig vidare till de andra bladen. Tvätta dina händer o öppna då locket så du kan ta bort det angripna bladet. Låt behållaren stå en timme utan lock så behållaren luftas ur. Man kan lägga en duk över under tiden.</p> <p>När väl bladen har "jäst" färdigt är det dags för lagring och mognad. Stjälken skall avlägsnas. Man tar bladet och viker det så att insidan av bladet vänds mot insidan, då kommer" venen"att bilda en rygg. Lägg ena handen på bladet och med den andra drar du stjälken ner mot bladspetsen. Gör detta med alla blad så är dom klara för lagring. Bästa lagringsbehållare är glasburkar med skruv lock.</p> <p>&nbsp;</p> <p>En sista behandling innan lagring är att spraya med en honungsblandning, 1 kopp vatten + 1 tesked honung, på bladen. Honung har en naturlig antibakteriell funktion som skyddar bladen under lagringen. Låt överskottet av vätskan dunsta över en natt, stäng sedan burkarna o låt stå minst ett par månader innan användning. Obs, undvik kranvatten som är klorerat. Använd en honung som är ekologisk.</p> <p>Det är som med vin att det blir bara bättre av lagring!</p> <p>Det finns även en beskrivning av fermentering i den bildserie vi bifogar....</p>
0000045
Hur man odlar tobak - Odla egen tobak från frö till rökning 0 - 1

Hur man odlar majs från frö 0 - 1

Hur man odlar majs från frö

Pris 0,00 € (SKU: 0000025)
,
5/ 5
<h2><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>Hur man odlar majs från frö</strong></em></span></h2> <div>Majs är lätt att växa från frö. I de flesta fall finns det ingen anledning att köpa eller transplantera plantor. Här är vad du behöver veta för att komma igång.</div> <div> </div> <div>Steg</div> <div>1  Granska den information som finns tillgänglig om din säd och ditt klimat. Majs är en varm säsong växt, lätt odlas i de flesta klimat. Rådfråga utsädet eller paket och statliga eller lokala myndigheter jordbruk. Uppkomsten av plantering varierar efter geografiskt område i USA, så att veta lite om din klimatet gör att du kan välja den typ av majs som bäst passar din region. </div> <div> </div> <div>2  Förbered jorden. Stenig mark, kan vara mindre gynnsamma för ordentlig rot utveckling. djupt nog säng för majs till roten. Tänk på att majs behöver en stor rotsystem att stödja växten vikt, längd, inklusive extra stress från axen. Som med de flesta växter i ett livsmedel trädgård, är det bäst att ändra marken med gödsel, kompost eller liknande. </div> <div> </div> <div>3  Space fröna och rader korrekt. Radavstånd bör vara 36 ", och frö mellanrum per rad bör vara 36" också. Avståndet är kritisk, eftersom majs behöver andra växter att pollinera för att producera ax. Majs behöver minst 4 till 6 rader för god pollinering, 8 till 12 rader är bättre, även i en trädgård, om möjligt. </div> <div> </div> <div>4  Kom ihåg reglerna för växande majs: knähöga genom fjärde juli. Använd fröet guide att välja en tidsram för skörd. Kontrollera vissa öron slumpmässigt från flera rader, genom att skala skalet tillbaka för att kolla efter mognad och skörd beredskap. </div> <div> </div> <div>5  Vatten säden behövs som för klimatet att hålla den fuktig. Det är okej om majs torkar ut mellan vattningarna. Plantering i fåror gör vattna lättare. </div> <div> </div> <div>6  Bevara extra majs. Majs kan konserveras, frysas, och vakuum förseglade. </div> <div> </div> <div>Tips</div> <div>Om du har chansen, plocka majs tidigast du kommer att använda den eller använda majs så snart du plocka. Den färskaste majs är den bästa majs.</div> <div>Växande majs på ett hem skala är ett arbete av kärlek, men det är också mycket givande. Det finns inget riktigt gillar färsk majs.</div> <div>Om du vill sockermajs (vegetabiliskt) vara noga med att inte ta det för sent annars kan det vända till majs (mogen majs som är ett sädesslag och även fröet). Det är inte dåligt eftersom du kan bruket att göra mjöl ungefär som vete och du kan använda den för att odla mer majs nästa säsong.</div>
0000025
Hur man odlar majs från frö 0 - 1

Hur sådd och odling tomat och chili

Hur sådd och odling tomat...

Pris 1,00 € (SKU: 0000036)
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <h2><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>Hur sådd och odling tomat och chili<br /></strong></em></span></h2> <p> <span style="color:#ff0000;"><strong>1. Hur att plantera tomatfrön</strong></span></p> <p>Tomater tillhör de populäraste grönsakerna som vi äter och det är lätt att ta dem för givna i mataffären när vi funderar på dagens middag. <br /><br />Tomater tillhör släktet Solanum som med sina 1 200 arter är ett av de större växtsläktena. Släktet i sin tur tillhör familjen Solanaceae, där många populära grönsaker som paprika, chilipeppar och aubergine ingår liksom flera giftiga växter som bolmört, spikklubba och belladonna.<br /><br />Dags att så tomater<br />Nu är det snart dags att så tomaterna om det skall bli egna plantor i sommar. Själv brukar jag så mina tomatfrön den 1 april, fast tiden varierar förstås lite beroende på om du bor i söder eller norr och om du har tillgång till ett varmväxthus eller om du odlar ute eller i ett kallväxthus. Räkna med att så 8-10 veckor före utplantering.<br /><br />Gör såhär när du sår tomatfrön<br />Tomatfröna gror ganska fort och dessutom håller de länge. Jag har utan problem sått tomatfrön som har varit över 15 år gamla.<br /><br />När du ska så, gör så här:<br /><br />    Ta gärna fram en 7x7 centimeter stor såkruka för varje tomatsort, om du inte ska ha många plantor av samma sort. I en sådan här kruka brukar jag så 2-4 frön beroende på hur många plantor jag vill ha. Praktiskt taget alla frön gror.<br />    Häll bra, näringsrik och väldränerad blomjord 2/3 av krukans höjd och fyll sedan upp krukan med såjord.<br />    Platta till jorden lite lätt och så fröna.<br />    Vattna.<br />    Täck med ett tunt lager såjord eller vermikulit.<br />    Ställ sådden i ett miniväxthus på ett varmt, cirka 22 grader, och ljust ställe.<br />    När tomatfröna har grott kan du sänka värmen till cirka 15-18 grader, och nu behövs det mycket ljus.<br />    Eftersom du har blomjord underst växer tomatplantorna snabbt, de blir snart för stora för den lilla krukan och får ett riktigt bladpar förutom hjärtbladen.<br /><br />    Då är det dags att skola om i egna krukor med kraftig, porös blomjord. Får du tag i så kallade roskrukor som är smala och höga, är dessa bra även för tomatplantor som bör planteras djupt och sedan "kupas" med mer jord tills krukan är full. Tomat bildar rötter även på stjälken om denna hamnar under jord. Du kan också plantera om i rena mjölkkartonger som du klippt av toppen och gjort hål i botten på.<br /><br />    Du behöver säkert plantera om ännu en gång, nu till den slutliga odlingskrukan eller hinken som får vara rätt rymlig, beroende förstås på vilken sorts tomater du odlar. Använd kraftig, välgödslad jord.<br /><br />    När det börjar vara dags att flytta tomatplantorna till växthuset eller utomhus efter att frostrisken är förbi och det är minst 10 grader varmt även nattetid, vänjs plantorna sakta för utelivet. Ta ut dina tomatplantor dagtid och ställ varmt men inte i solgasset. Ta in dem igen efter några timmar. Öka tiden och ställ soligare allt eftersom, tills plantorna kan stå ute eller i växthuset dygnet runt. Använd dock skyddsväv under försommaren innan vädret har stabiliserat och blivit varm.</p> <p><strong>Sköt om dina tomatplantor</strong><br />Tomatsorter som ska bli höga behöver du tjuva, det vill säga nyp bort de småskotten som växer från bladfästen utmed stjälken. Busk- och ampeltomater behöver inte tjuvas. Vattna rejält, tomater gillar inte torka, men inte så mycket att plantorna står i blöta. Tomater är mycket näringskrävande, så vattna med ekologisk grönsaks-eller tomatnäring under hela växtperioden. Det står på flaskan hur mycket du ska blanda i vattnet. Du kan också lägga färskt gräsklipp i krukan några gånger under sommaren.</p> <h3><span style="color:#ff0000;"><strong>2. Hur man sår och odla chili</strong></span></h3> <p>Odling av chili är kul och alla med ett ljust fönster och lite utrustning kan lyckas. Här kommer lite tips och råd kring odling mm. Vill man inte odla själv kan man köpa en stickling eller planta och vänta tills frukterna är ätklara. Men glöm inte att gödsla din planta! <br /><br />Chilipeppar eller spanskpeppar som man också säger är mycket lättodlad och här kommer lite info om hur man på ett enkelt sätt kan börja med en ny hobby. Alla chilisorter har sin speciella smak och är otroligt roliga att odla, alla har sin färg, form och charm! <br /><br /><strong>Sätta frön</strong><br />Har du tilläggsbelysning/växtbelysning kan du starta redan i början av januari, annars är slutet av februari/mars tom april mer lämpligt. Här behöver du såjord eller torvbricketter för att sätta dina frön i och gro. Finns även kokosbricketter på marknaden. Blomjord är för näringsrik att starta med och snåla inte på kvaliten när du köper såjord. Använd gärna en pluggbox eller bricka när du sår. De flesta brukar rekommendera 2 frön i varje brickett men själv sätter jag ett frö i varje då de gror väldigt bra. I de flesta fall kommer alla upp men det tar allt ifrån 10 dagar till 3-5 veckor beroende på sort och de förhållanden som fröna har i form av temperatur, fuktighet, egenskaper etc. Chilifrön vill gärna ha 20-24 graders jordvärme och ljust (ljusgroende frön) när de gror då de är exotiska. Ställer du dem i fönstret så tänk på att det kan bli kallras (isolera mot kylan för dina frön). Värmen är jätteviktig för att fröna ska gro. Under 20 grader vill oftast fröna inte gro alls! Använd gärna en blomspruta när du fuktar fröna, vattning gör att fröet ruttnar/dör/möglar då det blir för blött.<br />Har du ett odlingskåp så låt lampan lysa ca 12-16 timmar per dag så gror fröna lite fortare än i ett fönster. När du ser två hjärtblad (de första som kommer) och sedan 2-4 karaktärsblad så kan du plantera i en lite större kruka med plantjord ca 8x8cm. <br /><br />Viktigt med RENA krukor för att inte få ohyra etc. på dina nysatta frön/sticklingar! Har du gamla krukor/såbrätten som du vill återanvända så rengör dem väl innan användning. <br /><br /><strong>Omskolning</strong><br />Det kallas för omskolning när du planterar om din stickling i en större kruka. Tänk på att inte ta för stor kruka på en gång då chiliplantans rötter växer först ut till kanten innan den utvecklar de små rötterna som gör att den får ett tätt och rikligt rotsystem och blir en stadig planta. Räcker oftast med 1-2 liter och sedan gå uppåt i storlek beroede på sort. Man får omskola chiliplantan flera gånger i stället. Det är bara att fortsätta så länge plantan växer och chilin vill gärna ha en stor kruka till sist för att orka sätta mycket frukt. Sista krukan kan vara ända upp till en 5-10 liters kruka beroende på sort och storlek.<br /><br /><strong>Skadedjur</strong><br />Löss och vita flygare kan bekämpas med en lösning av 2 liter vatten och två kapsyler var av såpa och attikssprit. Undvk att bespruta när solen skiner på plantorna för då kan den få fläckar (brännmärken).</p> </div>
0000036
Hur sådd och odling tomat och chili

Fröet har såtts som kräver ljus för att gro 0 - 1

Fröet har såtts som kräver...

Pris 0,00 € (SKU: 0000049)
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <p><span style="text-decoration:underline;"><em><strong><span style="font-size:10pt;">Fröet har såtts som kräver ljus för att gro</span></strong></em></span></p> <p><span style="font-size:10pt;">There's a general seed planting rule that says you should plant a seed to a depth that is 3 times its thickness. That means fat bean seeds can be planted 1-3 inches deep and tiny carrot seeds should be barely covered. Most seed packets will take the guess work out of the process and tell you how deep to plant the seeds. It's a good idea to follow these recommendations, because a seed that is planted too deeply might not have enough stored energy to push itself above the soil line.</span></p> <p><span style="font-size:10pt;"><strong>Seeds that Germinate Best if Exposed to Light</strong></span></p> <p><span style="font-size:10pt;">Some seeds actually germinate best if they are exposed to light. If these seeds are covered in soil, chances are good they will never sprout. These seeds should only be pressed onto the surface of the soil and kept moist, to germinate. They include:</span></p> <div> <ul><li><span style="font-size:10pt;">Ageratum</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Begonia</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Browallia</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Coleus</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Columbine</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Geranium</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Impatiens</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Lettuce</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Lobelia</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Nicotiana</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Osteospermum</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Petunias</span></li> </ul></div> <p><span style="font-size:10pt;"><strong>Seeds that will Germinate with or without Light</strong></span></p> <p><span style="font-size:10pt;">Most plants that self-sow in your garden are able to germinate without being covered with soil. However that doesn't necessarily mean they need light. Several plant seeds are indifferent to light exposure. Flowers like alyssum and cosmos will self seed during their current growing season as well as the next one.</span></p> <p><span style="font-size:10pt;"><strong>Other seeds that will germinate uncovered include:</strong></span></p> <ul><li><span style="font-size:10pt;">Alyssum</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Aster</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Balsam</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Cole Crops</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Celosia</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Cosmos</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Cucumbers and Squash</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Dianthus</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Eggplant</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Marigold</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Melons</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Pepper</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Tomato</span></li> <li><span style="font-size:10pt;">Zinnia</span></li> </ul><p><span style="font-size:10pt;"><strong>How to Keep Exposed Seeds Moist</strong></span></p> <div><span style="font-size:10pt;">Although they don't require a covering a soil, you will probably get better germination if you follow the recommended planting depth, simply because it will be easier for you to keep them moist and safe from hungry birds.</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Being able to sow seeds on the surface of soil makes planting easier, but keeping them moist until germination can be difficult, since they're exposed. If you are growing them in flats or containers, you can cover them lightly with plastic wrap, plastic domes or tuck them inside of plastic bags.</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">For seeds sown outdoors or if you prefer not to use plastic, another viable option is to cover the seeds with a thin layer of fine vermiculite. Vermiculite is porous enough to let light shine through, while retaining enough water to stay in place and keep the seeds and soil under it moist.</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Vermiculite can often be found near seed starting supplies. It's a mica-type material that is heated up and expanded, to increase its water holding. Vermiculite is the small silvery metallic-looking flecks often included in seed starting mixes. The particles soak up water and nutrients and hold them in the mix until the plants are ready to access them.</span></div> <div><span style="font-size:10pt;">Look for finely ground horticulture vermiculite. The vermiculite sold in home improvement stores is used in insulation and plaster and does not have the same water absorbing quality.</span></div> <p><span style="font-size:10pt;"><strong>Wikipedia:</strong></span></p> <p><span style="font-size:10pt;">Germination is the process by which plants, fungi and bacteria emerge from seeds and spores, and begin growth. The most common example of germination is the sprouting of a seedling from a seed of an angiosperm or gymnosperm. However the growth of a sporeling from a spore, for example the growth of hyphae from fungal spores, is also germination. In a more general sense, germination can imply anything expanding into greater being from a small existence or germ, a method that is commonly used by many seed germination projects.</span></p> <p><span style="font-size:10pt;"><strong>Seed germination</strong></span></p> <p><span style="font-size:10pt;">Germination is the growth of an embryonic plant contained within a seed; it results in the formation of the seedling. The seed of a vascular plant is a small package produced in a fruit or cone after the union of male and female sex cells. All fully developed seeds contain an embryo and, in most plant species some store of food reserves, wrapped in a seed coat. Some plants produce varying numbers of seeds that lack embryos; these are called empty seeds and never germinate. Most seeds go through a period of dormancy where there is no active growth; during this time the seed can be safely transported to a new location and/or survive adverse climate conditions until circumstances are favorable for growth. Dormant seeds are ripe seeds that do not germinate because they are subject to external environmental conditions that prevent the initiation of metabolic processes and cell growth. Under proper conditions, the seed begins to germinate and the embryonic tissues resume growth, developing towards a seedling.</span></p> <h3><span style="font-size:10pt;">Factors affecting germination</span></h3> <p><span style="font-size:10pt;">Seed germination depends on both internal and external conditions. The most important external factors include temperature, water, oxygen and sometimes light or darkness. Various plants require different variables for successful seed germination. Often this depends on the individual seed variety and is closely linked to the ecological conditions of a plant's natural habitat. For some seeds, their future germination response is affected by environmental conditions during seed formation; most often these responses are types of seed dormancy.</span></p> <ul><li><span style="font-size:10pt;"><strong>Water</strong> is required for germination. Mature seeds are often extremely dry and need to take in significant amounts of water, relative to the dry weight of the seed, before cellular metabolism and growth can resume. Most seeds need enough water to moisten the seeds but not enough to soak them. The uptake of water by seeds is called imbibition, which leads to the swelling and the breaking of the seed coat. When seeds are formed, most plants store a food reserve with the seed, such as starch,proteins, or oils. This food reserve provides nourishment to the growing embryo. When the seed imbibes water, hydrolytic enzymes are activated which break down these stored food resources into metabolically useful chemicals.<sup class="reference">[2]</sup> After the seedling emerges from the seed coat and starts growing roots and leaves, the seedling's food reserves are typically exhausted; at this point photosynthesis provides the energy needed for continued growth and the seedling now requires a continuous supply of water, nutrients, and light.</span></li> </ul><ul><li><span style="font-size:10pt;"><strong>Oxygen</strong> is required by the germinating seed for metabolism. Oxygen is used in aerobic respiration, the main source of the seedling's energy until it grows leaves. Oxygen is an atmospheric gas that is found in soil pore spaces; if a seed is buried too deeply within the soil or the soil is waterlogged, the seed can be oxygen starved. Some seeds have impermeable seed coats that prevent oxygen from entering the seed, causing a type of physical dormancy which is broken when the seed coat is worn away enough to allow gas exchange and water uptake from the environment.</span></li> </ul><ul><li><span style="font-size:10pt;"><strong>Temperature</strong> affects cellular metabolic and growth rates. Seeds from different species and even seeds from the same plant germinate over a wide range of temperatures. Seeds often have a temperature range within which they will germinate, and they will not do so above or below this range. Many seeds germinate at temperatures slightly above 60-75 F (16-24 C) [room-temperature if you live in a centrally heated house], while others germinate just above freezing and others germinate only in response to alternations in temperature between warm and cool. Some seeds germinate when the soil is cool 28-40 F (-2 - 4 C), and some when the soil is warm 76-90 F (24-32 C). Some seeds require exposure to cold temperatures (vernalization) to break dormancy. Seeds in a dormant state will not germinate even if conditions are favorable. Seeds that are dependent on temperature to end dormancy have a type of physiological dormancy. For example, seeds requiring the cold of winter are inhibited from germinating until they take in water in the fall and experience cooler temperatures. Four degrees Celsius is cool enough to end dormancy for most cool dormant seeds, but some groups, especially within the family Ranunculaceae and others, need conditions cooler than -5 C. Some seeds will only germinate after hot temperatures during a forest fire which cracks their seed coats; this is a type of physical dormancy.</span></li> </ul><p><span style="font-size:10pt;">Most common annual vegetables have optimal germination temperatures between 75-90 F (24-32 C), though many species (e.g.radishes or spinach) can germinate at significantly lower temperatures, as low as 40 F (4 C), thus allowing them to be grown from seed in cooler climates. Suboptimal temperatures lead to lower success rates and longer germination periods.</span></p> <ul><li><span style="font-size:10pt;"><strong>Light or darkness</strong> can be an environmental trigger for germination and is a type of physiological dormancy. Most seeds are not affected by light or darkness, but many seeds, including species found in forest settings, will not germinate until an opening in the canopy allows sufficient light for growth of the seedling.</span></li> </ul><p><span style="font-size:10pt;">Scarification mimics natural processes that weaken the seed coat before germination. In nature, some seeds require particular conditions to germinate, such as the heat of a fire (e.g., many Australian native plants), or soaking in a body of water for a long period of time. Others need to be passed through an animal's digestive tract to weaken the seed coat enough to allow the seedling to emerge.</span></p> <h3><span style="font-size:10pt;">Dormancy</span></h3> <p><span style="font-size:10pt;">Some live seeds are dormant and need more time, and/or need to be subjected to specific environmental conditions before they will germinate. Seed dormancy can originate in different parts of the seed, for example, within the embryo; in other cases the seed coat is involved. Dormancy breaking often involves changes in membranes, initiated by dormancy-breaking signals. This generally occurs only within hydrated seeds. Factors affecting seed dormancy include the presence of certain plant hormones, notably abscisic acid, which inhibits germination, and gibberellin, which ends seed dormancy. In brewing, barley seeds are treated with gibberellin to ensure uniform seed germination for the production of barley malt.</span></p> <h3><span style="font-size:10pt;">Seedling establishment</span></h3> <p><span style="font-size:10pt;">In some definitions, the appearance of the radicle marks the end of germination and the beginning of "establishment", a period that ends when the seedling has exhausted the food reserves stored in the seed. Germination and establishment as an independent organism are critical phases in the life of a plant when they are the most vulnerable to injury, disease, and water stress. The germination index can be used as an indicator of phytotoxicity in soils. The mortality between dispersal of seeds and completion of establishment can be so high that many species have adapted to produce huge numbers of seeds</span></p> <h2><span style="font-size:10pt;">GERMINATION RATE AND GERMINATION CAPACITY</span></h2> <p><span style="font-size:10pt;">In agriculture and gardening, the <strong>germination rate</strong> describes how many seeds of a particular plant species, variety or seedlot are likely to germinate over a given period. Its a measure of germination time course. It is usually expressed as a percentage, e.g., an 85% germination rate indicates that about 85 out of 100 seeds will probably germinate under proper conditions over the germination period given. The germination rate is useful for calculating the seed requirements for a given area or desired number of plants. In seed physiologists and seed scientists "germination rate" is the reciprocal of time taken for the process of germination to complete starting from time of sowing. On the other hand the number of seed able to complete germination in a population i.e. seed lot is referred as "germination capacity".</span></p> <h3><span style="font-size:10pt;">Dicot germination</span></h3> <p><span style="font-size:10pt;">The part of the plant that first emerges from the seed is the embryonic root, termed the radicle or primary root. It allows the seedling to become anchored in the ground and start absorbing water. After the root absorbs water, an embryonic shoot emerges from the seed. This shoot comprises three main parts: the cotyledons (seed leaves), the section of shoot below the cotyledons (hypocotyl), and the section of shoot above the cotyledons (epicotyl). The way the shoot emerges differs among plant groups.</span></p> <h4><span style="font-size:10pt;">Epigeous</span></h4> <p><span style="font-size:10pt;">In <strong>epigeous</strong> (or epigeal) germination, the <em>hypocotyl</em> elongates and forms a hook, pulling rather than pushing the cotyledons and apical meristem through the soil. Once it reaches the surface, it straightens and pulls the cotyledons and shoot tip of the growing seedlings into the air. Beans, tamarind, and papaya are examples of plants that germinate this way.</span></p> <h4><span style="font-size:10pt;">Hypogeous</span></h4> <p><span style="font-size:10pt;">Another way of germination is hypogeous (or hypogeal), where the epicotyl elongates and forms the hook. In this type of germination, the cotyledons stay underground where they eventually decompose. Peas, gram and mango, for example, germinate this way.</span></p> <h3><span style="font-size:10pt;">Monocot germination</span></h3> <p><span style="font-size:10pt;">In monocot seeds, the embryo's radicle and cotyledon are covered by a coleorhiza and coleoptile, respectively. The coleorhiza is the first part to grow out of the seed, followed by the radicle. The coleoptile is then pushed up through the ground until it reaches the surface. There, it stops elongating and the first leaves emerge.</span></p> <h3><span style="font-size:10pt;">Precocious germination</span></h3> <p><span style="font-size:10pt;">While not a class of germination, precocious germination refers to seed germination before the fruit has released seed. The seeds of the green apple commonly germinate in this manner.</span></p> <h2><span style="font-size:10pt;">POLLEN GERMINATION</span></h2> <p><span style="font-size:10pt;">Another germination event during the life cycle of gymnosperms and flowering plants is the germination of a pollen grain afterpollination. Like seeds, pollen grains are severely dehydrated before being released to facilitate their dispersal from one plant to another. They consist of a protective coat containing several cells (up to 8 in gymnosperms, 2-3 in flowering plants). One of these cells is a tube cell. Once the pollen grain lands on the stigma of a receptive flower (or a female cone in gymnosperms), it takes up water and germinates. Pollen germination is facilitated by hydration on the stigma, as well as by the structure and physiology of the stigma and style. Pollen can also be induced to germinate <em>in vitro</em> (in a petri dish or test tube).</span></p> <p><span style="font-size:10pt;">During germination, the tube cell elongates into a pollen tube. In the flower, the pollen tube then grows towards the ovule where it discharges the sperm produced in the pollen grain for fertilization. The germinated pollen grain with its two sperm cells is the mature male microgametophyte of these plants.</span></p> <h3><span style="font-size:10pt;">Self-incompatibility</span></h3> <div class="rellink relarticle mainarticle"><span style="font-size:10pt;">Main article: Self-incompatibility in plants</span></div> <p><span style="font-size:10pt;">Since most plants carry both male and female reproductive organs in their flowers, there is a high risk of self-pollination and thusinbreeding. Some plants use the control of pollen germination as a way to prevent this self-pollination. Germination and growth of the pollen tube involve molecular signaling between stigma and pollen. In self-incompatibility in plants, the stigma of certain plants can molecularly recognize pollen from the same plant and prevent it from germinating.</span></p> <h2><span style="font-size:10pt;">SPORE GERMINATION</span></h2> <p><span style="font-size:10pt;">Germination can also refer to the emergence of cells from resting spores and the growth of sporeling hyphae or thalli from spores infungi, algae and some plants.</span></p> <p><span style="font-size:10pt;">Conidia are asexual reproductive (reproduction without the fusing of gametes) spores of fungi which germinate under specific conditions. A variety of cells can be formed from the germinating conidia. The most common are germ tubes which grow and develop into hyphae. Another type of cell is a conidial anastomosis tube (CAT); these differ from germ tubes in that they are thinner, shorter, lack branches, exhibit determinate growth and home toward each other. Each cell is of a tubular shape, but the conidial anastomosis tube forms a bridge that allows fusion between conidia.</span></p> <h3><span style="font-size:10pt;">Resting spores</span></h3> <p><span style="font-size:10pt;">In resting spores, germination that involves cracking the thick cell wall of the dormant spore. For example, in zygomycetes the thick-walled zygosporangium cracks open and the zygospore inside gives rise to the emerging sporangiophore. In slime molds, germination refers to the emergence of amoeboid cells from the hardened spore. After cracking the spore coat, further development involves cell division, but not necessarily the development of a multicellular organism (for example in the free-living amoebas of slime molds).</span></p> <h3><span style="font-size:10pt;">Ferns and mosses</span></h3> <p><span style="font-size:10pt;">In plants such as bryophytes, ferns, and a few others, spores germinate into independent gametophytes. In the bryophytes (e.g.,mosses and liverworts), spores germinate into protonemata, similar to fungal hyphae, from which the gametophyte grows. In ferns, the gametophytes are small, heart-shaped prothalli that can often be found underneath a spore-shedding adult plant.</span></p> </div>
0000049
Fröet har såtts som kräver ljus för att gro 0 - 1

Odlingszon

Odlingszon

Pris 0,00 € (SKU: 0000039)
,
5/ 5
<p><span style="text-decoration:underline;"><em><strong>Odlingszon</strong></em></span></p> <div>En odlingszon eller växtzon är ett område där man anser att klimatbetingelserna och årstidernas påverkan på växter är så likartade att man kan ringa in det området och skilja det från sin omgivning.</div> <div>Ett exempel är den zonkarta över Sverige som Sveriges Pomologiska Förening, SPF (nuvarande Riksförbundet Svensk Trädgård), första gången ritade upp år 1910. Kartan har blivit en klassiker som genom åren finjusterats och gjorts mer detaljerad. Den har allmänt accepterats bland såväl amatörer som proffs. Zonkartan är uppdelad i åtta odlingszoner, där zon I är den mildaste och VIII den bistraste. Fjällregionen är undantagen, och utgör på sätt och vis den nionde zonen.</div> <div> </div> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"><tbody><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;"><strong>Zone</strong></span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;"><strong>untere Grenze</strong></span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;"><strong>obere Grenze</strong></span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">1</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- - -</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">unter -45,5° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">2</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 45,5° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 40,1° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">3</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 40,0° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 34,5° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">4</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 34,4° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 28,9° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">5</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 28,8° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 23,4° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">6</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 23,3° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 17,8° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">7</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 17,7° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 12,3° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">8</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 12,2° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 6,7° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">9</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 6,6° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 1,2° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">10</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">- 1,1° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">+ 4,4° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">11</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">+ 4,5° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">+ 10,0° C</span></p> </td> </tr><tr><td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">12</span></p> </td> <td valign="top" width="33%"> <p><span style="color:#0000ff;">ab 10,1° C</span></p> </td> <td valign="top" width="34%"> <p><span style="color:#0000ff;">- - -</span></p> </td> </tr></tbody></table><h3><strong>European cities</strong></h3> <p>The table herein provides hardiness zone data for some European cities (based on climatological data):</p> <table cellspacing="0" cellpadding="4"><tbody><tr><th><span style="color:#0000ff;">City</span></th><th width="60"><span style="color:#0000ff;">Zone</span></th><th><span style="color:#0000ff;">City</span></th><th width="60"><span style="color:#0000ff;">Zone</span></th></tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Amsterdam, The Netherlands</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>8</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Antwerp, Belgium</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>8</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Belfast, Northern Ireland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>9</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Berlin, Germany</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7a</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Bratislava, Slovakia</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7a</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Bucharest, Romania</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>6a</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Cardiff, Wales</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>9</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Catania, Italy</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>10</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Copenhagen, Denmark</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7a</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Cork, Ireland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>9b</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Dublin, Ireland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>9</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Düsseldorf, Germany</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>8</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Edinburgh, Scotland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>8</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Gdańsk, Poland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Glasgow, Scotland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>9a</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Hamburg, Germany</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Helsinki, Finland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>5b</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Istanbul, Turkey</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>8b</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Kaliningrad, Russia</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>6</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Kiev, Ukraine</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>5</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Kraków, Poland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>6</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Lisbon, Portugal</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>10a</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Ljubljana, Slovenia</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">London, England</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>9a</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Madrid, Spain</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>8-9</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Málaga, Spain</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>10b</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Marseille, France</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>9</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Milan, Italy</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7-8</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Minsk, Belarus</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>5а</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Moscow, Russia</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>4</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Munich, Germany</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>6</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Murmansk, Russia</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>5</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Nicosia, Cyprus</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>10b</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Oslo, Norway</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>6</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Simferopol, Ukraine</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7a</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Palma, Spain</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>10</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Paris, France</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>8a</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Poznań, Poland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7a</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;"> </span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Prague, Czech Republic</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7a</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Reykjavík, Iceland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Riga, Latvia</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>6</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Rome, Italy</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>9b</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Rovaniemi, Finland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>4</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Saint Petersburg, Russia</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>5a</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Sarajevo, Bosnia and Herzegovina</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Santander, Spain</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>10a</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Simrishamn, Sweden</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>8a</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Sochi, Russia</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>9</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Sofia, Bulgaria</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>6</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Stockholm, Sweden</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>6a</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Strasbourg, France</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Tallinn, Estonia</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>5</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Tuapse, Russia</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>8</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Tórshavn, Faroe Islands</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7-8</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Tromsø, Norway</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Trondheim, Norway</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>6</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Umeå, Sweden</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>5</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Vienna, Austria</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>6-7</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Vilnius, Lithuania</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>5</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Vorkuta, Russia</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>2</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Valletta, Malta</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>10b</strong></span></td> <td><span style="color:#0000ff;">Warsaw, Poland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>6</strong></span></td> </tr><tr><td><span style="color:#0000ff;">Zürich, Switzerland</span></td> <td><span style="color:#0000ff;"><strong>7<br /></strong></span></td> </tr></tbody></table>
0000039
Odlingszon

Förteckning över växter, ljus germinators, mörk germinator etc.

Förteckning över växter,...

Pris 0,00 € (SKU: 0000051)
,
5/ 5
<table bgcolor="#FFFFCC"><tbody><tr bgcolor="#FFFF80" align="left"><td bgcolor="#CCFFFF"><center><span style="color:#008000;"><strong>Art</strong></span></center></td> <td bgcolor="#CCFFFF"><center><span style="color:#008000;"><strong>1 g sind Korn</strong></span></center></td> <td bgcolor="#CCFFFF"><center><span style="color:#008000;"><strong>optimale Keimtemperatur</strong></span></center></td> <td bgcolor="#CCFFFF" align="center"><span style="color:#008000;"><strong>mindest</strong>  </span><br /><span style="color:#008000;"><strong>Keimtemp.</strong></span></td> <td bgcolor="#CCFFFF"><center><span style="color:#008000;"><strong>Aussaattiefe</strong></span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Andenbeere</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">600 bis 800</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+22°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 16°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Anis</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">250 bis 350 </span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 4°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Arnika</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">700 bis 900</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +28°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Artischocken</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">30 bis 30</span></center></td> <td bgcolor="#FFFFCC"><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 16°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Aubergine</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">200 bis 250</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+22°C bis +28°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Baldrian</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">1300 bis 2300</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Basilikum</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">700 bis 1000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Beifuß</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">7000 bis 11000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+16°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Bergbohnenkraut</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">2000 bis 3600</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 10°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Blattsalat</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">700 bis 1200</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Bleichsellerie</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">2000 bis 3000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+22°C bis +30°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Blumenkohl</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">300 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Bohnenkraut</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">1300 bis 2000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 10°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Borretsch</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">50 bis 60</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Brennesel, kleine</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">1800 bis 2500</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+10°C bis +20°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 2°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Brokkoli</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">300 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Brunnenkresse</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">4000 bis 5000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+10°C bis +15°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Buschbohnen</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 bis 4</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">3 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Chicoree</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">500 bis 1000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Chinakohl</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">600 bis 650</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Dill</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">500 bis 1000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +24°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Eissalat</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">700 bis 1200</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Endivien</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">750 bis 950</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Erbsen</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">3 bis 4</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +20°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Estragon</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">3000 bis 6000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Feldsalat</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">350 bis 700</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +20°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 5°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Fenchel</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">120 bis 250</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+22°C bis +30°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Gartenkresse</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">250 bis 450</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +24°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Grünkohl</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">300 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Gurken</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">30 bis 60</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +30°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 10°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Kamille Echte</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">16000 bis 30000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+16°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Kapuzinerkresse</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">8 bis 10</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 15°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Kerbel</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">300 bis 700</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Knollenfenchel</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">120 bis 250</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+22°C bis +30°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Knollensellerie</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">2000 bis 3000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+22°C bis +30°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Kohlrabi</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">300 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Kohlrüben</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">400 bis 450</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Kopfsalat</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">700 bis 1200</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Kümmel</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">300 bis 500</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Kürbis</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">4 bis 10</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 10°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">3 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Lavendel Echter</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">1000 bis 1500</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 16°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Liebstock</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">200 bis 500</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">3 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Löffelkraut</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">1500 bis 2300</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Löwenzahn</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">3800 bis 4000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Mairüben</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">500 bis 550</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Majoran</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">3500 - 3700</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Mangold</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">50 bis 60</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+16°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Melone</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">25 bis 45</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +30°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Möhren</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">750 bis 1300</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">3 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Oregano</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">5000 bis 10000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">18°C bis 25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Pak Choi</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">600 bis 650</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Paprika</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">150 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 16°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Pastinaken</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">200 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">3 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Petersilie</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">600 bis 800</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Pfefferminze</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">11000 bis 20000 </span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 16°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Pflücksalat</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">700 bis 1200</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Pimpinelle</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">100 bis 250</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+16°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Porree</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">350 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Portulak</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">2500</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Prunkbohne</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">1</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Puffbohnen</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">unter 1g</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +20°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Radicchio</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">500 bis 1000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+22°C bis +28°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Radies</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">40 bis 150</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Rettich</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">40 bis 150</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Romanasalat</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">700 bis 1200</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Rosenkohl</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">300 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Rosmarin</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">750 bis 1300</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Rote Rüben</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">50 bis 60</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+16°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Rotkohl</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">300 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Salbei</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">100 bis 250</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Sauerampfer</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">850 bis 1200</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+16°C bis +23°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Schnittknoblauch</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">800 bis 900</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 5°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Schnittlauch</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">700 bis 1000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 5°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Schnittsellerie</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">2000 - 3000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+22°C bis +30°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Schwarzwurzeln</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">70 bis 90</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+15°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Senf, Schwarzer</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">350 bis 450</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Sellerie</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">2000 bis 3000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+22°C bis 30°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Spinat</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">70 bis 100</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+10°C bis +20°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 2°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">3 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Stangenbohnen</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 bis 4</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">3 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Stangensellerie</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">2000 - 3000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+22°C bis +30°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Stielmus</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">500 bis 550</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Teltower Rübchen</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">500 bis 600</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Thymian</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">3000 bis 6000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+16°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Tomaten</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">350 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+22°C bis +28°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 18°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Waltmeister</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">100 bis 140</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">erst -4°C bis -5°C </span></center><center><span style="color:#008000;">dann +5°C bis +12°C</span></center></td> <td><span style="color:#008000;">.</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">Frostkeimer</span></center><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Weinraute</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">350 bis 450</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+10°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Weißhohl</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">300 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Wermut</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">9000 bis 13000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 6°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Winterkresse</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">900 bis 1400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+12°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Winterportulak</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">1300 bis 1500</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+8°C bis +12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 2°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Winterzwiebel</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">500</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Wirsing</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">300 bis 400</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +22°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Wurzelpetersilie</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">600 bis 800</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">1 cm</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Ysop</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">800 bis 1000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Zitronenmelisse</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">1500 bis 1900</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +30°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr><td><span style="color:#008000;">Zitronenminze</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">1500 bis 1900</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+ 8°C</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></center></td> </tr><tr align="center"><td align="left"><span style="color:#008000;">Zucchetti</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">6 bis 10</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><span style="color:#008000;">+ 10°C</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">3 cm</span></center></td> </tr><tr align="center"><td align="left"><span style="color:#008000;">Zuckerhut</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">500 bis 1000</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+20°C bis +25°C</span></center></td> <td><span style="color:#008000;">+ 12°C</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr><tr align="center"><td align="left"><span style="color:#008000;">Zwiebel</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">300 bis 350</span></center></td> <td><center><span style="color:#008000;">+18°C bis +25°C</span></center></td> <td><span style="color:#008000;">+ 3°C</span></td> <td><center><span style="color:#008000;">2 cm</span></center></td> </tr></tbody></table><center></center> <div><span style="color:#008000;"> </span></div> <div> <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"><tbody><tr><td width="162"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td width="130"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Keimfähig Jahre</span></p> </td> <td width="121"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Keimbedingung / Tiefe</span></p> </td> <td width="189"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Aussaat</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">KÜCHENKRÄUTER</span></p> </td> <td width="130"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td width="121"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td width="189"><span style="color:#008000;"> </span></td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Basilikum</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Bohnenkraut</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">April</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Borretsch</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-September</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Brunnerkresse</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-Mai</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Dill</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">April-Juni</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Gartenkresse</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">April-Oktober</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Kamille</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-April</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Katzenminze</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">5</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-April / August-September</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Kerbel</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-Juni</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Koriander</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1-2 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">April</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Kümmel</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-April</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Lavendel</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Liebstockel</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1-2</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">August-September</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Majoran</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Melisse</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">April-Juni</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Oregano</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Petersilie</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Pfefferminze</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-April</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Rosmarin</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">April-Mai Gewächshaus</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Salbei</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">beides</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Sauerampfer</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-April / August</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Schnittknoblauch (Knolau)</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Schnittlauch</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">April-Mai</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Thymian</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">April-Mai</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Ysop</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai</span></p> </td> </tr></tbody></table></div> <div><span style="color:#008000;"> </span></div> <div> <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"><tbody><tr><td width="162"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td width="130"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td width="121"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td width="189"><span style="color:#008000;"> </span></td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">GEMÜSE</span></p> </td> <td width="130"><span style="color:#008000;">Keimfähig Jahre </span></td> <td width="121"><span style="color:#008000;">Keimbedingung / Tiefe </span></td> <td width="189"><span style="color:#008000;"> Aussaat</span></td> </tr></tbody></table></div> <div> <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"><tbody><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Buschbohnen</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Blumenkohl</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-April Gewächshaus / Mai-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Chicorée</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-5</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai-Juni</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Dicke Bohnen</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">5 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Februar-April</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Endivie</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Erbsen</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">5 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Feldsalat</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Februar-April / August-Oktober</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Gurke</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">4-6</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai-Juni (Freiland)</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Kohl</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-Mai</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Kopfsalat</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Februar-September</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Kürbis</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4 (möglich bis 6)</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai-Juni</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Mais</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </div> </td> <td width="121"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Mangold</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-September</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Melone</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4 (möglich bis 6)</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Möhren</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Februar-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Paprika</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-April Gewächshaus</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Pastinake</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1-2</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Februar-Juni</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Pflücksalat</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-August</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Porree</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1-2</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1,5 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">April-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Radieschen, Rettich</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Februar-August</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Rote Bete</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">April-Juli</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Schwarzwurzeln</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1-2</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März-April</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Selerie</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">April Gewächshaus</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Spinat</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Februar-Oktober</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Tomate</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-4</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">März Gewächshaus</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Zucchini</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Mai / März-April Gewächshaus</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Zwiebeln</span></p> </td> <td width="130"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td width="121"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2 cm</span></p> </div> </td> <td width="189"> <p><span style="color:#008000;">Februar-März / August</span></p> </td> </tr></tbody></table></div> <div><span style="color:#008000;"> </span></div> <table cellspacing="0" cellpadding="5" border="1"><tbody><tr><td width="162"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td width="85"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Keimfähig Jahre</span></p> </td> <td class="dsR2"> <div align="center"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Keimbedingung / Tiefe</span></p> </div> </td> <td width="114"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Aussaat</span></p> <p><span style="color:#008000;">A - Anzucht</span></p> <p><span style="color:#008000;">D - Direktassaat</span></p> </td> <td width="114"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Blüte</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">SOMMERBLUMEN</span></p> </td> <td width="85"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td class="dsR2"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td width="114"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td width="114"><span style="color:#008000;"> </span></td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Aster</span></p> </td> <td width="85"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1-2</span></p> </div> </td> <td class="dsR2"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">0,5-1 cm</span></p> </div> </td> <td width="114"> <div align="left"> <p><span style="color:#008000;">A - März-Juni</span></p> </div> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">August-September</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Bechermalve</span></p> </td> <td width="85"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">3-47</span></p> </div> </td> <td class="dsR2"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </div> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">A -März-Mai</span></p> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">Juni-August</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Elfenspiegel</span></p> </td> <td width="85"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td class="dsR2"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">A -März-April</span></p> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">Juni-August</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Fleißiges Lieschen</span></p> </td> <td width="85"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td class="dsR2"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">Lichtkeimer</span></p> </div> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">A - Februar-April</span></p> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">Juni-Oktober</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Flockenblume</span></p> </td> <td width="85"><span style="color:#008000;"> </span></td> <td class="dsR2"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </div> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">D - April-Juni</span></p> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">Juni-September</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Fuchsschwanz</span></p> </td> <td width="85"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">4-5</span></p> </div> </td> <td class="dsR2"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </div> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">D - März-Juni</span></p> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">Juni-Oktober</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Glockenrebe</span></p> </td> <td width="85"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td class="dsR2"> <p align="center"><span style="color:#008000;">0,5 cm</span></p> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">A - Februar-April</span></p> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">Juni-Oktober</span></p> </td> </tr><tr><td width="162"> <p class="fett"><span style="color:#008000;">Jungfer im Grünen</span></p> </td> <td width="85"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">2-3</span></p> </div> </td> <td class="dsR2"> <div align="center"> <p><span style="color:#008000;">1 cm</span></p> </div> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">D - April-August</span></p> </td> <td width="114"> <p><span style="color:#008000;">Juni-Oktober</span></p> </td> </tr></tbody></table>
0000051
Förteckning över växter, ljus germinators, mörk germinator etc.

BLOMKÅL SÅDD, PLANTERING OCH DRIVNING…

BLOMKÅL SÅDD, PLANTERING...

Pris 0,00 € (SKU: 0000018)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong><em><span style="text-decoration: underline;">BLOMKÅL SÅDD, PLANTERING OCH DRIVNING…</span></em></strong></h2> <p>Tiden från sådd till skörd är 14-16 veckor. För att få en lång skördeperiod kan sorter med olika utvecklingstid väljas och förkultiveringen sker i omgångar. Sådden sker 4-6 veckor innan beräknad utplantering som kan pågå med 3-4 veckors mellanrum fram till den 25 juli (Skåne). Blomkål kan då skördas från juli till och med oktober.</p> <p> </p> <p>Det är viktigt att tiden från sådd till utplantering inte överskrider 6-7 veckor. Plantor som får stå för länge i drivbänk eller kruka stannar upp i växten, utvecklar sig dåligt efter utplanteringen och går i blom för tidigt med endast 3-5 cm stora huvuden som resultat.</p> <p> </p> <p>Blomkål vill inte ha det alltför varmt, vilket missgynnar huvudbildningen. Se därför upp om plast eller fiberduk används för drivning och växtskydd.</p> <p> </p> <p>På den plats där sen plantering ska ske kan ettårig klöver bredsås tidigt på våren (t.ex. perser- eller subklöver). Ca 1 vecka före utplanteringen fräses eller hackas rader upp i klövermattan som mellan raderna får växa vidare i ytterligare en månad. Eventuellt behöver den klippas ned någon gång. Denna växande marktäckning fräses eller hackas ned ytligt då kålplantorna är i kraftig tillväxt och ger då en övergödslingseffekt som väl behövs när huvudena bildas. Utplantering efter tidig potatis är också en möjlighet men då gärna med en gröngödsling insådd i potatisen. Blomkål ska däremot aldrig planteras efter andra kålarter. Lämpligt utplanteringsavstånd är 45 x 45 cm. Starkväxande sorter kan behöva större avstånd, upp emot 55 x 60 cm.</p> <p> </p> <p>Gödsling</p> <p>Blomkål svarar bra på stallgödsel eftersom denna också gör jorden lucker. Liksom för andra kålslag krävs en välgödslad jord och ett gott kalktillstånd minskar dessutom risken för klumprotsangrepp. En övergödsling med gödselvatten av t.ex. hönsgödsel eller nässlor behövs när huvudena bildas - eller en gröngödsling. Gödselvattnet vattnas ut på jorden. Blomkålen är känslig för borbrist.</p> <p> </p> <p>Bevattning</p> <p>Möjlighet att bevattna är en förutsättning för ett lyckat resultat. I regel behövs bevattning i samband med planteringen och när huvudena börjar bildas behövs kontinuerlig bevattning, 20-30 mm i veckan om det inte regnar.</p> <p> </p> <p>Rotsystemet är svagt och blomkålen svarar tacksamt på marktäckning som hindrar avdunstningen och bidrar till att hålla en jämnare fuktighet.</p> <p> </p> <p>Växtskydd</p> <p>Liksom andra kålslag är blomkålen attraktiv för vissa skadegörare.</p> <p> </p> <p>Kålfluga, kålmal, kålfly och kålfjäril kan stängas ute med hjälp av fiberduk, som även hjälper mot jordloppor och stinkflyn, vilka kan orsaka skador på späda plantor vid direktsådd. Kålfjärilens gula äggsamlingar på bladens undersida kan i mindre odlingar klämmas sönder för hand. Oskyddade, lite blåsiga lägen samt samodling med starkt doftande växter kan också bidra till att minska angreppen.</p> <p> </p> <p>Rapsbaggar, vars gnag orsakar bruna fläckar på huvudena, kan vara besvärliga. Även här hjälper fiberduken, men fångstgrödor som drar till sig skadegöraren har också börjat tillämpas (i konventionella odlingar för att i fångstgrödan sedan bekämpas med insekticider). Som fångstgröda används raps eller salladskål, som blommar tidigt. Fångstgrödan bör sås så att den går i blom strax innan blomkålen.</p> <p> </p> <p>Kålbladlöss kan spolas bort med kraftig vattenstråle.</p> <p> </p> <p>Svampsjukdomen klumprotsjuka undviks bäst genom en bra växtföljd med minst 7 år mellan kålkulturerna samt ett högt pH-värde.</p> <p> </p> <p>Missfärgning i violett och gult undviks genom att det färdiga huvudet skyddas från sol. Så snart blommor har bildats, knäcker man ett par blad och viker in dem över huvudet för att skydda dem mot solen. De sorter som nu förädlats fram är mindre känsliga för missfärgning.</p> <p> </p> <p>Skörd</p> <p>Blomkålen skördas när blomman knoppas och täckbladen vikt ut sig. Den kan stå skördeklar i några dagar men bör då skyddas mot solen med ett avbrutet blad. Vid skörden brukar de späda bladen behållas som skydd.</p> <p> </p> <p>Förvaring</p> <p>Blomkål ska ätas så fort som möjligt efter skörden. Kan frysas både med och utan förvällning, samt även torkas och mjölksyras.</p> <p> </p> <p>Fröodling</p> <p>Blomning och pollinering - Korspollinerad. Se även "vitkål". Olika sorter isoleras från varandra med 60 meters avstånd för att till största del förhindra korsningar; mycket större avstånd behövs för absolut renhet. Isolera dem också från vitkål, brysselkål, grönkål, kålrabbi och broccoli, eftersom alla dessa tillhör samma art som blomkål, Brassica oleracea, och de korsar sig villigt.</p> <p> </p> <p>Odling. Blomkål är tvåårig och behöver eller kallt väder för att blomma och ge frö följande sommar. (Andra förutsättningar i varma trakter.) Det är problematiskt att förodla:</p> <p> </p> <p>1) plantorna kan inte stå ute över vintern, 2) de kan inte förvaras i stukor eller jordkällare. Så frö utomhus i säng eller kallbänk eller i ouppvärmt växthus från mitten på augusti till oktober, ju strängare tidigare vintrar desto tidigare (i Sverige?). Skola om plantorna i kallbänk eller växthus i 8 cm krukor eller i jorden med 8 cm avstånd. I trakter där det inte blir kallare än -5 till -12°C överlever plantorna vanligtivis i kallbänk eller växthus. Där det blir kallare behövs troligtvis tillskottsvärme. Plantorna kan behöva en omskolning under glas innan de flyttas ut. Sätt ut plantorna i trädgården med 60 cm avstånd då fara för nattfrost är över. Plantorna tål enstaka frostknäppar.</p> <p> </p> <p>Fröproduktion. Efter det att "knopparna" bildats, blir det en liten buske med fröstänglar som får gula blommor som följs av fröskidor på eftersommaren-förhösten. När de flesta skidorna är bruna, innan stark frost, skär av plantorna nära basen och ta in och färdigtorka dem under tak. Lägg ett skynke under dem som fångar upp frön som faller. Eftersom fröna ofta inte mognar innan hösten och inte bör få frysa innan de blivit torra, kan det vara svårt att få fröna mogna där det är kort växtperiod. I det fallet bör plantorna täckas på kvällen då sträng kyla väntas.</p> <p> </p> <p>Skörd. Fröna tröskas genom att man slår på plantorna och rensas genom kastning/harpning och siktning.</p> <p> </p> </body> </html>
0000018
BLOMKÅL SÅDD, PLANTERING OCH DRIVNING…

Förökning - sådd Passiflora Fröer

Förökning - sådd Passiflora...

Pris 0,00 € (SKU: 0000024)
,
5/ 5
<h2><strong><em><span style="text-decoration:underline;">Förökning - sådd Passiflora Fröer</span></em></strong></h2> <p><strong>Please translate this manual to your language and help other.</strong></p> <p><strong>If you translate it just send us over contact form :-)</strong></p> <p><strong> </strong></p> <p>To improve germination, lightly sandpaper the seeds on one or both sides using fine sandpaper.</p> <p>Soak the seeds in lukewarm water, 24-48 h.<strong></strong></p> <p>Always use sterilized planting soil. Moisten planting media. Place the seeds on the soil cover them 0,5 cm.</p> <p>Keep the soil moist, not wet. A bright, warm place, approx. 25 °C, for the seeds would be fine.</p> <p>Within 1-3 months the seeds will germinate, sometimes a bit longer.</p> <p> </p> <p>To improve germination, lightly sandpaper the seeds on one or both sides using fine sandpaper, then soak them in tepid water for 24 hours. Sow 2-5mm deep in peat or soil based seed compost. Temperature is probably the most important factor in germination, ideally at 20 degrees C (68F) for 16 hours and 30 degrees C (86F) for 8 hours each day. If this is not possible, then a constant temperature of 26 degrees C (79F) is advisable. Using this technique fresh seed germinates in two to four weeks and older seed in four to eight weeks, but 12 to 48 weeks is not exceptional.</p>
0000024
Förökning - sådd Passiflora Fröer
  • Online endast

Seeds Gallery Djupplantning Guide 0 - 2

Seeds Gallery Djupplantning...

Pris 0,00 € (SKU: )
,
5/ 5
<h2><strong>Seeds Gallery Djupplantning Guide</strong></h2> <h4>Generellt bör frön planteras på ett djup av två gånger bredden eller diameteren av fröet.</h4> <p> </p> <table class="responsive-table" style="height:3266px;width:1300px;border-style:dotted;"><tbody><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Row spacing (cm)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Plant spacing (cm)</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Depth (cm)</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Seeds per gram</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Best Soil Temp °C</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Rate per Hectare</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8888;"> <h6>Days to Maturity</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Amaranth (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-75</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>900</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Artichoke (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>200-240</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>160-180</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>22</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-18</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>600g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300-400</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Asparagus (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-35</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>23-28</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3 years</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Broad Beans</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-90</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-25</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6-24</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>150-200kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Bush Beans (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-15</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-4</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-85</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>55-70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Climbing Beans (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-20</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-4</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>65-80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Beetroot (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-10</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-90</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>7-9kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>55-70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Broccoli</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>175-330</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>7-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>400g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-90</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Brussels Sprouts</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>225-300</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>7-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>400g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>85-95</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Buckwheat</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Broadcast</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Broadcast</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-100kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-45</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Burdock</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Cabbage</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-75</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>200-380</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-110</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Capsicum (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.6</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120-160</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>18-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>400g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>70-90</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Carrot</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>25-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-5</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>600-900</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-4.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>65-90</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Cauliflower</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.4-0.6</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>240-420</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>110-155</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Celeriac</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-80</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.2-0.5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2100-3000</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-21</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Celery</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-80</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.2-0.5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2100-3000</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>12-21</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>400g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Chili</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.6</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>130-190</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>18-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>500g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>65-80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Collards</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>500g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Corn (Maize) (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-90</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-4</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-10</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-150</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Corn (Sweet) (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-90</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>4-7</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-15kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>80-100</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Cucumber (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120-150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-40</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Eggplant (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>80-90</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-80</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-0.8</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>200-250</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>24-32</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>250g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-110</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Gourd (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>95-120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Herbs, Parsley</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>500-650</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3.5-4.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>65-135</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Kale</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>250-370</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>500g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-65</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Kohl Rabi</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-40</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-20</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>250-350</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-2.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>55-70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Leek</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-75</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-15</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>350-450</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2.5-3.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>105-130</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Lettuce</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-50</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.6</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>600-1200</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-27</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-85</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Luffa (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-75</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Marrow (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6-8</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-4</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Mustard</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-75</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-60</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Okra (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-25</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-9kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>80-98</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Onion</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-40</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-10</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>240-400</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3.5-4.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>180-240</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Parsnip</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>35-50</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-10</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>230-400</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6-21</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-6kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120-140</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Pea</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-8</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-5</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-24</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-120kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>65-80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Pea (Snow)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6-8</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-5</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-24</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-80kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-74</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Pumpkin (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>250-300</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-12</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-32</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.5-2.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>105-140</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Radish</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>25-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-5</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-140</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-25kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-50</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Rhubarb</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-70</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-50</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Rock melon (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>120-150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>25-40</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-32</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.8-2.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>75-115</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Rosella (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-70</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>24-32</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2.2-2.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>175</h6> </td> </tr><tr style="height:76px;"><td style="width:149px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Salad Greens, Endive</h6> </td> <td style="width:144px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5-1</h6> </td> <td style="width:141px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>700-1000</h6> </td> <td style="width:142px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-25</h6> </td> <td style="width:144px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>600-1kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:76px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Salsify</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-40</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>5-10</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-80</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>110-180</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Shallots</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>350-480</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-4.5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>85-105</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Silver beet</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.5-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-20kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-85</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Spinach - Bush</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-40</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>12-20</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-70</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>8-24</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>14-18kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>39-50</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Spinach - Climbing</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>100-150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>13-30</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1.5-2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-70</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Squash (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-120</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-80</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>7-12</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>21-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2.5-5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-60</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Sunflower (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-100</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>20-30</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1-2</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>7-15</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6> </h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-12kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>70-80</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Swede</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-70</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-20</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>380-480</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>15-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>70-75</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Tomato (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-150</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>40-60</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>0.5</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>250-400</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>16-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>300-400g</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-120</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Turnip</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>30-50</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>12-20</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>1</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>400-500</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>12-30</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2.5-4kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>45-65</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Watermelon (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>150-200</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>60-75</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>10-20</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>21-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>3-4kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>68-100</h6> </td> </tr><tr style="height:58px;"><td style="width:149px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>Zucchini (AF)</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>90-110</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>50-90</h6> </td> <td style="width:140px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2-3</h6> </td> <td style="width:141px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>6-12</h6> </td> <td style="width:142px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>21-35</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>2.5-5kg</h6> </td> <td style="width:144px;height:58px;border-style:dotted;border-color:#8c8585;"> <h6>44-63</h6> </td> </tr></tbody></table><p> </p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;">(AF) = After Frost.</span></p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;">We are not a farming advisory service. For commercial advice please contact your local Agricultural Department. We supply Traditional Open Pollinated seed for home gardeners and information supplied is done so in good faith. We take no responsibility for its accuracy. This seed planting guide is only a general reference. For more information consult gardening books or magazines; local knowledge is invaluable.</span></p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;">Seed depth is governed by the size of seed. Usually one to two times seed thickness. For spacing try to imagine the space taken up by mature plants. Sow accordingly or more thickly and thin out later. Some, mostly small seeds, require raising as seedlings and transplanting, others, mostly large seeds, prefer to be direct sown.</span></p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;">Variables such as soil types, fertility soil temperature, climatic conditions and cultural practices all have different effects on growth response of seeds. Local knowledge is invaluable. In milder climates, in sheltered town gardens and by the sea, where there are milder conditions including no frost, allow plantings later and earlier.</span></p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;">HERBS require similar conditions to vegetables. We can give no one ideal set of growth conditions. As a general guide most require a sunny position, moist and well drained, mulched, mostly fertile weed-free soil, protected from frost and wind.</span></p> <p><span style="font-family:georgia, palatino, serif;font-size:14pt;"><em>Copyright </em><em>© </em><em>2</em><em>0</em><em>1</em><em>2 Seeds Gallery, All Rights Reserved</em></span></p>
Seeds Gallery Djupplantning Guide 0 - 2

Hur odlar man jordgubbar från frö 0 - 1

Hur odlar man jordgubbar...

Pris 0,00 € (SKU: )
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <p>Strawberries are hardy perennials, but the plants become less robust after about three years. Start your strawberries from seed, and then propagate by cuttings and runners.  Follow along with this handy How to Grow Strawberries from Seeds guide  and grow some sweetness.!</p> <p><strong>Latin</strong></p> <p><em>Fragaria vesca</em><br />Family: Rosaceae</p> <p><strong>Difficulty</strong><br />Challenging</p> <p><strong>Season &amp; Zone</strong><br /><strong>Exposure:</strong><span> </span>Full sun<br /><strong>Zone:</strong><span> </span>5-9</p> <p><strong>Timing</strong><br />Sow indoors in the winter. An earlier start may result in berries the first year. Start any time between December and the beginning of February. After that time, they will still work, but you will not harvest berries during the first season. Transplant out at least 3 weeks after last frost.</p> <p><strong>Starting</strong><br />Germination is the trickiest aspect to growing strawberries. Be patient, and try the tricks below.</p> <p>Tuck your strawberry seed packet inside a sealed plastic bag or airtight container and place in your freezer for 3-4 weeks. When you remove the bag or container,<span> </span><em><strong>do not break the seal</strong></em><span> </span>until it (and its living contents) have reached room temperature. This may take several hours. Err on the side of caution. Opening the package too quickly may result in water condensing on the cold seeds, and this will reduce your chances of success.</p> <p>Once the sealed package has “thawed” to room temperature, you’re ready to plant. Sow the seeds on the surface of pre-moistened, sterilized seed starting mix in trays or small containers. Place these on a piece of felt or other thick cloth that has its end sitting in water. The idea is to wick up water from below so that the seedling medium stays constantly and evenly damp until germination.</p> <p>Keep your seeded trays under bright fluorescent lights at a constant temperature of 18-24°C (65-75°F). Germination may take anywhere from 7 days to 6 weeks. Be patient. Once germination occurs, increase ventilation around your plants to prevent damping off.</p> <p>Once your seedlings have their third true leaf, they can be transplanted into their own pots. Be sure to harden your seedlings off carefully and gradually before transplanting outside.</p> <p><strong>Growing</strong><br />Space transplants 60cm (24″) apart in rows 90-120cm (36-48″) apart. Everbearing varieties (such as ours) tend to produce fewer runners, and will produce more fruit if the runners are removed. In the first year of growth, it may be preferable to encourage runners, and let them fill in the spaces between transplants with new offspring plants.</p> <p>Grow strawberries in a well-drained, sandy loam that has been generously dug with organic matter such as finished compost or well-rotted manure. Dig ¼ cup complete organic fertilizer into the soil beneath each transplant. Keep soil moist, but not soggy. A mulch of straw around plants may help prevent the soil from drying out.</p> <p><strong>Companion Planting</strong><br />These little plants respond strongly to nearby plants. Couple them with beans, borage, garlic, lettuce, onions, peas, spinach, and thyme. Avoid Brassicas and fennel.</p> </body> </html>
Hur odlar man jordgubbar från frö 0 - 1

Scoville skala 0 - 1

Scoville skala

Pris 0,00 € (SKU: )
,
5/ 5
<p><b>Scoville</b>, eller<span> </span><b>SHU</b><span> </span>(Scoville Heat Units), är en enhet för att mäta den upplevda hettan, orsakad av förekomsten av<span> </span>capsaicin<span> </span>i födoämnen, speciellt<span> </span>chilipeppar. Skalan uppfanns av<span> </span>Wilbur Scoville<span> </span>år 1912.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Definitioner">Definitioner</span></h2> <p>Från början var scoville definierad som den lägsta koncentration av en lösning av substansen där hettan kunde förnimmas på tungan.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>1<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup><span> </span>Exempelvis kan kanske en milliliter puré av en av de hetaste pepparfrukterna,<span> </span>habaneron, förnimmas utspädd med 300 liter vatten. Denna habanero skulle då alltså ha en hetta på 300 000 scoville.</p> <p>Numera kan man mäta koncentrationen av<span> </span>capsaicin<span> </span>direkt i laboratorium, och scoville är därför omdefinierat så att den utgår från den uppmätta koncentrationen istället.</p> <p>Paprika<span> </span>ligger på mellan noll och 100 scovillegrader; jalapeño på 2 500–8 000 och rent capsaicin på 16 miljoner.</p> <p>Den starkaste chilin sedan 2012 är enligt Guinness World Records<sup id="cite_ref-2" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>2<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup><span> </span>Carolina Reaper<span> </span>som uppmätts i medeltal till 1 569 300 SHU och max cirka 2 200 000 SHU.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Scoville-tabell">Scoville-tabell</span></h2> <table class="wikitable"><tbody><tr><th>Scovillegrader</th> <th>Typ av chili</th> </tr><tr><td align="right">15 000 000–16 000 000</td> <td>Ren<span> </span>capsaicin</td> </tr><tr><td align="right">9 100 000</td> <td>Nordihydrocapsaicin</td> </tr><tr><td align="right">6 400 000</td> <td>Psycho Serum</td> </tr><tr><td align="right">2 000 000–5 300 000</td> <td>Vanlig<span> </span>pepparspray</td> </tr><tr><td align="right">1 569 300-2 200 000</td> <td>Carolina Reaper</td> </tr><tr><td align="right">1 463 700</td> <td>Trinidad Scorpion "Butch T"</td> </tr><tr><td align="right">855 000–1 041 427</td> <td>Naga Jolokia, Bhut jolokia</td> </tr><tr><td align="right">350 000–577 000</td> <td>Red Savina<span> </span>Habanero</td> </tr><tr><td align="right">100 000–350 000</td> <td>Habanero</td> </tr><tr><td align="right">100 000–200 000</td> <td>Rokotopeppar</td> </tr><tr><td align="right">50 000–175 000</td> <td>Piri Piri</td> </tr><tr><td align="right">50 000–100 000</td> <td>Thai,<span> </span>Malagueta,<span> </span>Chiltepin</td> </tr><tr><td align="right">30 000–50 000</td> <td>Cayennepeppar,<span> </span>Bärpeppar,<span> </span>Tabasco</td> </tr><tr><td align="right">10 000–23 000</td> <td>Serrano</td> </tr><tr><td align="right">7 000–8 000</td> <td>Tabascosås<span> </span>(habanero)</td> </tr><tr><td align="right">5 000–10 000</td> <td>Wax Pepper</td> </tr><tr><td align="right">2 500–8 000</td> <td>Jalapeño</td> </tr><tr><td align="right">2 500–5 000</td> <td>Sriracha,<span> </span>Tabascosås<span> </span>(vanlig)</td> </tr><tr><td align="right">1 500–2 500</td> <td>Rocotillo</td> </tr><tr><td align="right">1 000–1 500</td> <td>Poblano,<span> </span>Texas Pete</td> </tr><tr><td align="right">600–800</td> <td>Tabascosås<span> </span>(grön)</td> </tr><tr><td align="right">500–1 000</td> <td>Anaheim</td> </tr><tr><td align="right">100–500</td> <td>Pimento,<span> </span>Peperoni</td> </tr><tr><td align="right">0 (Ingen hetta)</td> <td>Paprika</td> </tr></tbody></table>
Scoville skala 0 - 1

Plant seeds scarification  - 2

Plant seeds scarification

Pris 0,00 € (SKU: )
,
5/ 5
<div id="mntl-sc-block_1-0"> <h2><span style="color:#000000;"><strong>Plant seeds scarification</strong></span></h2> <p><span style="color:#000000;">Scarification in botany involves weakening, opening, or otherwise altering the coat of a seed to encourage germination. The seeds of many plant species are often impervious to water and gasses, thus preventing or delaying germination.  Scarification is often done mechanically, thermally, and chemically. </span></p> <p><span style="color:#000000;">Seed scarification is scarring seeds. A seed's hard outer coat makes it impervious to gasses and moisture that would cause them to germinate. To overcome this you need to scratch, break or nick the seed coat. In nature, this naturally occurs when seeds pass through the digestive tract of some animals, through freezing temperatures or microbial activities that break down the seed coat. Seeds that need to be scarified before sowing are usually large or have thick seed coatings like seeds in the morning glory family, runner beans like purple hyacinth beans vine or canna seeds.</span></p> <p><span style="color:#000000;">The process of seed scarification can be accomplished by rubbing the seed on file or sandpaper. Be careful not to go too deep into the seed itself. Scratch the seeds just enough that you can see a difference is color of the seeds should be enough. Water is easily soaked up through the seed coat after you've done this.</span></p> <h2><span style="color:#000000;"><strong>Methods of Scarification of Seeds</strong></span></h2> <p><span style="color:#000000;">Seeds with hard coats may need to be scarified - the process where the seed coat is modified in some way so that moisture can enter and germination occurs.</span></p> <h2><span style="color:#000000;"><strong>There are several methods of scarification:</strong><strong></strong></span></h2> </div> <ol style="list-style-type:upper-alpha;"><li><span style="color:#000000;">Soaking the seeds in hot water</span></li> <li><span style="color:#000000;">Damage hard outer seeds coat with Pliers, knife, nail clipper...</span></li> <li><span style="color:#000000;">Using a file or sandpaper (one must be careful to not go too deep and damage the embryo inside)</span></li> <li><span style="color:#000000;">Acid (this can be quite dangerous and you must follow directions carefully!).</span></li> </ol><p><span style="color:#000000;">The type of scarification will depend on which seeds you are germinating.</span></p> <h2><span style="color:#000000;"><strong><span class="mntl-sc-block-heading__text">Scarification Breaks Dormancy</span></strong></span></h2> <p><span style="color:#000000;">Physical dormancy is due to structural limitations to germination such as hard impervious seed coats. Under natural conditions weathering for a number of years weakens the seed coat. Certain seeds, such as the sweet pea, have a tough husk that can be artificially worn or weakened to render the seed coat permeable to gasses and water by scarification.  </span></p> <p><span style="color:#000000;">In some tree species, dormancy is the result of a thick, hard seed coat that may be broken by scarification. In nature, the seed coat may be broken by microbial action, passage of the seed through the digestive tract of a bird or other animal, exposure to alternate freezing and thawing, or fire.</span></p> <h2><span style="color:#000000;"><strong><span class="mntl-sc-block-heading__text">Seed Stratification</span></strong></span></h2> <p><span style="color:#000000;">Seed stratification is sometimes better known as the cold stratification. The seed of many tree species will not germinate until they have been exposed to cool temperatures and moist conditions for several weeks or months. Gardeners can accomplish the same results indoors by a process called stratification. Tree seed can be stratified by placing the seed in a moist 50:50 mixture of sand and peat moss. Suitable containers include coffee cans, plastic jars, and cottage cheese containers. (Punch holes in the lid of the container to provide air.) Seed can also be stratified in plastic bags. Stratify the seed in the refrigerator.</span></p> <p><span style="color:#000000;">The seed of some trees, such as redbud, have hard impermeable seed coats and dormant embryos. They require both scarification and stratification for germination.</span></p> <p><span style="color:#000000;"><iframe width="640" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/icB9HrqdQqU?rel=0&amp;hd=1" frameborder="0" class="embed-responsive-item"> </iframe></span></p>
Plant seeds scarification  - 2