Sorter från Thailand


Sort från Thailand
Jasmine Ris Frö 1.9 - 1

Jasmine Ris Frö

Baspris 2,45 € −15% Pris 2,08 € (SKU: VE 227)
,
5/ 5
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <h2><strong>Jasmine Ris Frö</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 20 frön.</strong></span></h2> <p><span>Jasmine riset (även doftande ris eller siamris) planteras huvudsakligen i norra Thailand, men också i Laos, Vietnam och Italien.</span></p> <p>Det kallas "doftande ris" eftersom det luktar gott om jasmin medan du lagar mat.</p> <p>Ris är frön till de enhjärtbladiga växterna Oryza sativa (asiatiskt ris) och Oryza glaberrima (Afrikanskt ris). Riskornen är stapelföda för hälften av jordens befolkning. Risplantan är en ettårig, 1 meter hög stråväxt med långa blad och enblommiga småax i en hängande vippa. Efter vete är ris det mest odlade sädesslaget i världen.</p> <p>I stora delar av Asien förekommer ris i kosten mer eller mindre dagligen. Ris kan ge mat till fler människor per area än majs och vete, så i länder med tillräcklig vattentillgång för risodling är den en bra gröda för att ge mat åt många människor.</p> <p>Ris kan användas för att tillverka en mjölkersättning för allergiker och veganer. Rismjölken är naturligt söt och behöver därför ingen tillsats av sötningsmedel.</p> <p><strong>Historik</strong></p> <p><span>Ris har under mycket lång tid använts av människan. </span>Genom studier har det visats att ris kommer från området kring Pärlfloden i södra Kina, där det domesticerades för 8 200-13 500 år sedan.</p> <p><strong><span>Risodling</span></strong></p> <p>Ris kan delas in i två huvudgrupper beroende på hur det odlas; bergsris och sumpris. Bergsris odlas på vanlig åkermark medan sumpris måste växa på vattendränkta fält. Merparten av världens risodlingar är sumpris. Risodling är normalt mycket arbetskrävande. Det finns över 1 000 kultiverade risvarianter.</p> <p><strong>Odlingsprocessen</strong></p> <p>I maj eller början av juni börjar odlingsåret. Då töms fälten på vatten och sedan plöjs och bearbetas odlingsjorden med vattenbufflar eller maskiner. Sedan fylls åkerfälten med en knapp decimeter vatten. Sedan sås riskornen som får gro i en vecka innan fälten återigen torrläggs. Nästa steg är att fälten gödslas med en blandning av naturgödsel och konstgödsel. Efter ungefär en vecka släpps vatten in i fälten igen. I takt med att plantan växer fylls fälten mer och mer med vatten, de översta delarna av plantan måste alltid vara över vattnet.</p> <p>När riset odlas behöver det sol, näring, vatten och syre. Näring får riset från de bördiga alluvialjordarna som finns där floder ofta översvämmar och för med sig sediment.</p> <p>Det risodlande asiatiska småjordbruket är en av jordens vanligaste jordbrukstyper. Oftast odlas riset för familjens egna behov, men i till exempel Burma och Thailand är riset också en viktig exportvara.</p> <p>Asien står för över 80 procent av all risodling, men det finns andra delar av världen där det finns omfattande risodlingar, exempelvis i Sydamerika och i Väst- och Östafrika. <span>Ris odlas även i södra USA och i flera andra i-länder. </span>På dessa platser är riset en kommersiell gröda och odlingen sker med maskiner. Det finns omfattande odlingar runt många flodslätter, till exempel kring Ganges, Brahmaputra, Irrawaddy, Mekong och Chang Jiang.</p> <p>Odlas framförallt i södra och sydöstra Asien. Monsunregnen på sommaren är av stor vikt när man odlar låglandsris som kräver enorma mängder vatten. 90 procent av allt ris som produceras är just låglandsris.</p> <p><strong>Skördarna</strong></p> <p>Vid kusterna, där det är lågland kan man få två skördar per år. Inåt landet däremot, där det mer är högland, får man bara en skörd. En hektar risodling ger ungefär två ton ris per skörd.</p> <p><strong>Bekämpningsmedel</strong></p> <p>För att öka storleken på risskördarna nyttjas bekämpningsmedel för att hålla skadeinsekter borta. Men i takt med att bekämpningsmedelsanvändandet ökat har vattnet runt omkring förorenats och skadeinsekterna har utvecklat ett motstånd mot det och därmed har det blivit mindre effektivt och dyrare.</p> <p><strong>Växtförädling</strong></p> <p>I Filippinerna har man forskat och tagit fram olika sätt för att genmodifiera risplantorna så att de tål mer eller blir större. Detta kallas växtförädling. Den vanligaste framtagna rissorten heter IR-8. Problemet är att de nya rissorterna konkurrerar ut alla de andra sorterna. Det betyder att det kanske bara finns ett fåtal rissorter kvar om ett tag om vi har otur. <span>Det har finansierats av Rockefeller Foundation och FAO (Food and Agriculture organization).</span></p> <p><strong><span>Vildris</span></strong></p> <p><span>Vildris (Leersia oryzoides) tillhör inte släktet Oryza utan är växt inom ett annat släkte. Vildris odlas också som mat och dess korn är långsmala och gråsvarta.</span></p> <p><strong><span>Risets uppbyggnad</span></strong></p> <p><span>Riset kan bli mellan en och två meter högt och är ett upprätt strå med långa smala blad. Bladen är glatta på undersidan och strävhåriga på ovansidan. Strået har i genomsnitt 20 till 30 sidoskott och på varje skott finns en blomvippa som kan ha, eller vara utan borst. Det finns i genomsnitt 70 till 80 riskorn i varje vippa.</span></p> <p><span>Riskornet, som är ovalt och tillplattat, är risets frukt. Riskornet är sammanvuxet med blomfjällen och det är dessa som utgör riskornets hårda skal. </span>Innanför detta skal finns ett lager som består av en grå hinna, som kallas silverhinnan, som innehåller mycket B-vitaminer och mineralämnen. Innerst sitter den stärkelserika riskärnan.</p> <p>Riskorn finns i många färger som vitt, gult, grått, rött eller svart.</p> <p><strong>Rissorter</strong></p> <p>Man delar upp riset i olika sorter beroende på dess form. Vanligast är att tala om långkornigt och rundkornigt men ibland använder man också begreppet mellankornigt för de sorter som är mitt emellan lång- och rundkornigt. De olika namnen man sedan ger riset beror oftast på hur man har behandlat det. Vitt ris är polerat; det vill säga att man förutom att ha skalat riset också har polerat bort silverhinnan. Detta får till följd att mycket av risets näringsämnen, proteiner och vitaminer försvinner. En teknik för att få vitt ris och samtidigt behålla risets nyttiga egenskaper är att ångtrycksskala riskornet, detta kallas parboiled. Denna process innebär att en del av silverhinnans näringsämnen, proteiner och vitaminer ångas in i kärnan och blir kvar i riskornet även efter att riset skalats och polerats.</p> <p>Ris delas upp i olika kvalitéer beroende på hur hela riskornen är. En låg andel trasiga korn innebär att riset har hög kvalitet.</p> <p><strong>Quele:</strong></p> <h2>WIKIPEDIA</h2> <p><strong>Läs mer här:</strong></p> <p>https://sv.wikipedia.org/wiki/Ris</p>
VE 227 (20 S)
Jasmine Ris Frö 1.9 - 1
 • −15%
 • Ny

Sort från Thailand
Sallatsipomea frön (Ipomoea...

Sallatsipomea frön (Ipomoea...

Baspris 1,35 € −15% Pris 1,15 € (SKU: P 9)
,
5/ 5
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <h2><strong>Sallatsipomea frön (Ipomoea aquatica)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 10 frön.</strong></span></h2> <p>Ipomoea aquatica är en semi-vattenlevande, tropisk växt som odlas som en grönsak för sina ömma skott och det är inte känt var den har sitt ursprung. Denna växt är känd på engelska som vattenspenat, flodspenat, water morning glory, water convolvulus, eller av de mer tvetydiga namnen kinesisk spenat, kinesisk vattenkrasse, kinesisk convolvulus eller träskkål eller kangkong i Sydostasien och ong choy på kantonesiska.</p> <p>Vattenspenat producerar massor av ömma skott och löv, rika på vitaminer och mineraler, och har en behaglig söt smak och en något hal konsistens som står i kontrast med skarpheten i stjälkarna när de kokas. Bladen och skotten kan användas råa i sallader, ångad eller rörstekt som spenat.</p> <p>Djurfoder</p> <p>Vattenspenat matas till boskap som grönt foder med högt näringsvärde - särskilt bladen, för de är en bra källan till karoten. Det matas till nötkreatur, grisar, fisk, ankor och kyckling. Dessutom nämns det att i begränsade mängder kan I. Aquatica ha en något laxerande effekt.</p> <p>Läkemedelsanvändning</p> <p>I. Aquatica används i traditionell medicin i Sydostasien och i traditionell medicin i vissa länder i Afrika. I sydöstra asiatisk medicin används den mot högar och näsblod, som en ormhormon, och för att behandla högt blodtryck. I Ayurveda används bladextrakt mot gulsot och nervös svaghet. [51] I ursprungsmedicin i Sri Lanka ska vattenspenat ha insulinliknande egenskaper. Vattenextrakt av I. Aquatica visade en blodsockersänkande effekt hos Wistar-råttor. En vattenhaltig juice av 100 g växtmaterial gavs 30 minuter innan man åt glukos till diabetes 2-patienter. Efter 2 timmar kunde man observera att blodsockernivåerna minskade med cirka 30%.</p> <p>Antioxiderande bioaktiva föreningar och antimikrobiella ämnen kan också detekteras i vattenspenat. [53] Vidare hämmar växtextrakt av vattenspenat cancercellstillväxt av Vero-, Hep-2- och A-549-celler, men har måttlig anti-canceraktivitet.</p> <p>Såning och plantering:</p> <p>Fröet kan blötläggas i 24 timmar före sådd för att uppmuntra grobarhet. Marktemperaturbehovet för grobarhet är 20 ° C.</p> <p>När nederbörden är låg är frekvent kraftig bevattning nödvändig för högkvalitativa växter.</p> <p>För att producera starka plantor bör fröet sås 5-10 mm djupt i brickor med en krukväxt så djup att plantorna kan utveckla ett bra rotsystem. Transplantation bör äga rum när växterna är 10-15 cm höga, med fyra äkta löv. De högsta avkastningarna erhålls genom att placera växter på 15x15cm. De kan också odlas i rader med cirka 30 cm mellanrum med växter med 20 cm mellanrum inom rader.</p>
P 9 (10 S)
Sallatsipomea frön (Ipomoea aquatica)
 • −15%
 • Ny

Sort från Thailand
Svart Ris Royal Pearl Fröer

Svart Ris Royal Pearl Fröer

Baspris 1,95 € −15% Pris 1,66 € (SKU: VE 108 BR (1g))
,
5/ 5
<h2><strong>Svart Ris Royal Pearl Fröer</strong></h2> <h2 class=""><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 50 (1g) frön.</strong></span></h2> <p><span>Royal Pearl Rice är ett aromatiskt ris med en nutty arom. Den härliga smaken och lukten av detta ris är perfekt för alla typer av rätter, särskilt asiatisk och thailändsk mat.</span></p> <p><span>Ris är frön till de enhjärtbladiga växterna Oryza sativa (asiatiskt ris) och Oryza glaberrima (Afrikanskt ris). Riskornen är stapelföda för hälften av jordens befolkning. Risplantan är en ettårig, 1 meter hög stråväxt med långa blad och enblommiga småax i en hängande vippa. </span>Efter vete är ris det mest odlade sädesslaget i världen.</p> <p>I stora delar av Asien förekommer ris i kosten mer eller mindre dagligen. Ris kan ge mat till fler människor per area än majs och vete, så i länder med tillräcklig vattentillgång för risodling är den en bra gröda för att ge mat åt många människor.</p> <p>Ris kan användas för att tillverka en mjölkersättning för allergiker och veganer. Rismjölken är naturligt söt och behöver därför ingen tillsats av sötningsmedel.</p> <p>Paddy är en handelsterm på oskalat ris.</p> <p><span>Ris har under mycket lång tid använts av människan. </span>Genom studier har det visats att ris kommer från området kring Pärlfloden i södra Kina, där det domesticerades för 8 200-13 500 år sedan.</p> <p><strong>Risodling</strong></p> <p>Ris kan delas in i två huvudgrupper beroende på hur det odlas; bergsris och sumpris. Bergsris odlas på vanlig åkermark medan sumpris måste växa på vattendränkta fält. Merparten av världens risodlingar är sumpris. Risodling är normalt mycket arbetskrävande. Det finns över 1 000 kultiverade risvarianter.</p> <p><strong>Odlingsprocessen</strong></p> <p>I maj eller början av juni börjar odlingsåret. Då töms fälten på vatten och sedan plöjs och bearbetas odlingsjorden med vattenbufflar eller maskiner. Sedan fylls åkerfälten med en knapp decimeter vatten. Sedan sås riskornen som får gro i en vecka innan fälten återigen torrläggs. Nästa steg är att fälten gödslas med en blandning av naturgödsel och konstgödsel. Efter ungefär en vecka släpps vatten in i fälten igen. I takt med att plantan växer fylls fälten mer och mer med vatten, de översta delarna av plantan måste alltid vara över vattnet.</p> <p>När riset odlas behöver det sol, näring, vatten och syre. Näring får riset från de bördiga alluvialjordarna som finns där floder ofta översvämmar och för med sig sediment.</p> <p>Det risodlande asiatiska småjordbruket är en av jordens vanligaste jordbrukstyper. Oftast odlas riset för familjens egna behov, men i till exempel Burma och Thailand är riset också en viktig exportvara.</p> <p>Asien står för över 80 procent av all risodling, men det finns andra delar av världen där det finns omfattande risodlingar, exempelvis i Sydamerika och i Väst- och Östafrika. <span>Ris odlas även i södra USA och i flera andra i-länder. </span>På dessa platser är riset en kommersiell gröda och odlingen sker med maskiner. Det finns omfattande odlingar runt många flodslätter, till exempel kring Ganges, Brahmaputra, Irrawaddy, Mekong och Chang Jiang.</p> <p>Odlas framförallt i södra och sydöstra Asien. Monsunregnen på sommaren är av stor vikt när man odlar låglandsris som kräver enorma mängder vatten. 90 procent av allt ris som produceras är just låglandsris.</p><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VE 108 BR (1g)
Svart Ris Royal Pearl Fröer
 • −15%
 • Ny

Sort från Thailand
Maniok Frön (Manihot...

Maniok Frön (Manihot...

Baspris 4,95 € −15% Pris 4,21 € (SKU: MHS 101)
,
5/ 5
<h2 class=""><strong>Maniok Frön (Manihot esculenta)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 3 frön.</strong></span></h2> <p><b>Maniok</b><span>&nbsp;</span>(<i>Manihot esculenta</i>, syn.<span>&nbsp;</span><i>Manihot utilissima</i>) är en halvbuske inom<span>&nbsp;</span>familjen<span>&nbsp;</span>törelväxter, vars rotknölar är ett av jordens viktigaste baslivsmedel. Ursprungligen kommer växten från<span>&nbsp;</span>Sydamerika. Andra namn är<span>&nbsp;</span><i>kassava</i>,<span>&nbsp;</span><i>cassava</i><span>&nbsp;</span>och<span>&nbsp;</span><i>(brasiliansk) arrowrot</i><span>&nbsp;</span>(särskilt rotknölarna).</p> <h2><span class="mw-headline" id="Biologi">Biologi</span></h2> <p>Växten blir upp till 5 meter hög och blommar från september till november med små rosaröda blommor. Varje planta utvecklar ett flertal spolformiga rotknölar som kan bli från 30 till 60&nbsp;cm långa och nå en vikt på cirka 10&nbsp;kg. De är rika på<span>&nbsp;</span>stärkelse<span>&nbsp;</span>men fattiga på<span>&nbsp;</span>protein<span>&nbsp;</span>och många vitaminer såsom<span>&nbsp;</span>provitamin A. De innehåller även<span>&nbsp;</span>glykosid<span>&nbsp;</span>och<span>&nbsp;</span>linamarin. I färskt tillstånd är de giftiga på grund av en glykosid som bildar<span>&nbsp;</span>blåsyra. Denna kan dock avlägsnas genom rivning/avrinning, kokning eller rostning, varefter rötterna blir ätliga.</p> <h2><span id="Kulturv.C3.A4xt"></span><span class="mw-headline">Kulturväxt</span></h2> <p>Den är sedan gammalt en kulturväxt i<span>&nbsp;</span>Mexiko,<span>&nbsp;</span>Västindien<span>&nbsp;</span>och<span>&nbsp;</span>Brasilien, men odlas numera även i<span>&nbsp;</span>Västafrika<span>&nbsp;</span>och<span>&nbsp;</span>Oceanien. Denna gamla nyttoväxt har odlats i minst 5&nbsp;000 år, men den kan möjligen ha uppstått genom<span>&nbsp;</span>korsningar<span>&nbsp;</span>mellan vilda arter som tillvaratagits av<span>&nbsp;</span>människan.<span>&nbsp;</span>Portugiserna<span>&nbsp;</span>förde växten till<span>&nbsp;</span>Västafrika<span>&nbsp;</span>under<span>&nbsp;</span>1500-talet, vilket medförde att den spred sig snabbt söder om<span>&nbsp;</span>ekvatorn. Till<span>&nbsp;</span>Sri Lanka<span>&nbsp;</span>fördes den<span>&nbsp;</span>1786<span>&nbsp;</span>och vidare till<span>&nbsp;</span>Java<span>&nbsp;</span>1835.</p> <h2><span id="Betydelse_f.C3.B6r_m.C3.A4nniskan"></span><span class="mw-headline">Betydelse för människan</span></h2> <h3><span class="mw-headline" id="Maniok_i_kosten">Maniok i kosten</span></h3> <p>Maniok utgör<span>&nbsp;</span>stapelföda<span>&nbsp;</span>för en stor del av jordens befolkning, särskilt i<span>&nbsp;</span>tropikerna. Rotknölarna kan genom tvättning/urlakning förädlas till<span>&nbsp;</span>mjöl<span>&nbsp;</span>eller gryn, och handelsprodukten som då fås brukar kallas<span>&nbsp;</span><i>tapioka</i>. Den stärkelserika och glutenfria tapiokan används som redning i olika maträtter. Tapioka säljs ofta i form av runda gryn (<i>tapiokapärlor</i>), med samma användningsområde som äkta<span>&nbsp;</span><i>sagogryn</i><span>&nbsp;</span>(som ursprungligen var av<span>&nbsp;</span>sago).</p> <p>Att göra en typ av chips av maniok är ganska vanligt i länderna kring Stilla Havet, däribland<span>&nbsp;</span>Nya Zeeland. På<span>&nbsp;</span>Stillahavsöarna<span>&nbsp;</span>tillagas rotknölen i en kokgrop som täcks med heta stenar, blad och jord.</p> <p>Bladen kan kokas, malas och stuvas med palmolja och jordnötssmör. Stuvningen är mycket näringsrik och kallas i vissa trakter "Saka-saka".</p> <h3><span class="mw-headline" id="Andra_produkter">Andra produkter</span></h3> <p>Av maniok kan även<span>&nbsp;</span>aceton,<span>&nbsp;</span>alkohol<span>&nbsp;</span>och<span>&nbsp;</span>klister<span>&nbsp;</span>tillverkas.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Manihot_dulcis">Manihot dulcis</span></h2> <p>Förutom denna art odlas också<span>&nbsp;</span>Manihot dulcis<span>&nbsp;</span>("sötmaniok"), vars rötter ej innehåller giftämne. Denna lämnar å andra sidan mindre utbyte och har därför mindre ekonomisk betydelse.</p> <h2><a href="https://sv.wikipedia.org/wiki/Maniok" target="_blank" title="Källa Wikipedia Manihot esculenta" rel="noreferrer noopener"><strong>Källa Wikipedia Manihot esculenta</strong></a></h2> <script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
MHS 101 (3 S)
Maniok Frön (Manihot esculenta)
 • −15%
 • Ny

Sort från Thailand
Autentiska thailändska tomatfrön Sida - 4

Autentiska thailändska...

Baspris 1,85 € −15% Pris 1,57 € (SKU: VT 117)
,
5/ 5
<h2 class=""><strong>Autentiska thailändska tomatfrön Sida</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för paket med 10 frön.</strong></span></h2> <p>Sida tomat är en thailändsk salladtomat och en av de mest populära tomatsorterna i Thailand. och det lokala namnet är "Sida tomat" (มะเขือเทศ สี ดา). Sida tomat är en bestämd tomat typ, växten når höjden 60-100 cm.</p> <p>Frukterna är saftiga, tjocka och täta strukturerade. Fruktens medelvikt är 20 gram. Frukter är rödfärgade men de tenderar att färga rosa med lite grönt även om de är mycket mogna och har en något sur smak.</p> <p>Skörden är vanligtvis 75-90 dagar efter plantering.</p><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VT 117 (10 S)
Autentiska thailändska tomatfrön Sida - 4
 • −15%
 • Ny

Sort från Thailand

Thai Ingefära Frö (Alpinia galangal) 1.95 - 11

Thai Ingefära Frö (Alpinia...

Baspris 1,95 € −15% Pris 1,66 € (SKU: P 372)
,
5/ 5
<h2><strong>Thai Ingefära Frö (Alpinia galangal)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med <span class="tlid-translation translation" lang="sv" xml:lang="sv"><span title="">3 eller 6</span></span> frön.</strong></span></h2> <p>Galanga, Galangal eller Laos odlas över hela Sydostasien, företrädesvis i Thailand. Rotstammen, som är den del av växten som används, blir ungefär 1 m lång. Den innehåller två ämnen med stark smak, galganol och alpinol, som givit galangaroten dess karaktäristiska smak.</p> <p>Galangaroten kallas också Siam-ingefära och den används till en del curryblandningar istället för ingefära. Roten används som krydda på samma sätt som färsk ingefära. Skalet skrapas av och roten rivs på råkostjärn eller pressas i vitlökspress. Passar bra i grytor och soppor med fisk, skaldjur, kött och grönsaker.</p> <p>Greater Galangal, Alpinia galanga, a plant in the ginger family, is an herb used in cooking, especially in Indonesian and Thai cuisines. It is one of four plants known as galangal, and is differentiated from the others with the common name greater galangal.</p> <p>The plant grows from rhizomes in clumps of stiff stalks up to two meters in height with abundant long leaves which bears red fruit. It is native to South Asia and Indonesia. It is cultivated in Malaysia, Laos, and Thailand. A. galanga is the galangal used most often in cookery. The robust rhizome has a sharp, sweet taste and smells like a blend of black pepper and pine needles. The red fruit is used in traditional Chinese medicine and has a flavor similar to cardamom.</p> <h2><strong>Culinary uses: </strong></h2> <p>The rhizome is a common ingredient in Thai curries and soups, where it is used fresh in chunks or cut into thin slices, mashed and mixed into curry paste. Indonesian rendang is usually spiced with galangal.</p> <h2><strong>Traditional medicine:</strong></h2> <p>Under the names 'Chewing John', 'Little John to Chew', and 'Court Case Root', it is used in African American folk medicine and hoodoo folk magic.</p> <p>Ayurveda considers Alpinia galanga (Sanskrit:-Rasna) as a Vata Shamana drug. Rasnerandadi kashayam,Maharasnadi Kashayam,Rasnadi Choornam are a few among the classical Ayurvedic Medicinal Preparations.</p> <script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
P 372 (3 S)
Thai Ingefära Frö (Alpinia galangal) 1.95 - 11
 • −15%
 • Ny