Kålfamilj

Det finns 71 produkter.

Visar 1-15 av 71 objekt

Sort från Serbien
4000 frön Futog Kål  - 5

4000 frön Futog Kål

Pris 9,95 € (SKU: VE 25 (20g))
,
5/ 5
<h2><span style="font-size:14pt;"><em><strong>Futog Kål 4000 frön</strong></em></span></h2> <h2><span style="font-size:14pt;"><strong><span style="color:#ff0000;">Pris för Paket med </span></strong><strong style="color:inherit;font-family:inherit;"><span style="color:#ff0000;">eller 4000 </span></strong></span><strong><span style="color:#ff0000;"><span style="font-size:14pt;">frön (20g).</span></span></strong></h2> <div>Cabbage is cultivated in Futog from the times of 18 century, from the ages of crowning of the empress Maria Theresia. From the year of 1760 there exist the written documents describing the export of cabbage to Vienna. During the decades of cultivation of cabbage in Futog, a population was created that was different  according their quality properties from the others. Producers have beginned in each harvest year to keep only the specified plants for seeds.</div> <div>The long-durating selection was responsible for the creation of</div> <div>the population called “Futoški kupus” (the Futog cabbage), </div> <div>which was important for the fresh consumption, and for souring,</div> <div>as well.</div> <div>To the creation of this population, of course, contributed the convenient agroecological conditions and geographic location of  district of Futog. Geographic region where the fresh Futog cabbage, as well as the sour Futog cabbage are produced is the cadastral comunity </div> <div>of Futog.  </div> <div>The geographic region</div> <div>Futog is the settlement located of the most fertile part of Panonian lowland, on the left coast of </div> <div>Danube, in Serbia. It is located in the middle of the course of the river of Danube, at it’s 1270 km. It is located about 10 km upstream, on the west side of Novi Sad, capital city of the autonomous province of Vojvodina.</div> <div>Geographic region</div> <div>Owing to the influence of the speciffic geographic climate and to the traditional approaches which are applied during growing and souring, speciffic sensorial properties are obtained, which make the Futog cabbage, either fresh of sour, different with respect to the other related samples.</div>
VE 25 (20g)
4000 frön Futog Kål  - 5

Denna produkt kan inte betalas med PayPal eller kort

Jätteväxt (med gigantiska frukter)

Sort från Japan
Japanska Gigantiska Kål Frön

Japanska Gigantiska Kål Frön

Pris 2,65 € (SKU: VE 222)
,
5/ 5
<h2><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Japanska Gigantiska Kål Frön</em></strong></span></h2> <h3><span style="color: #fd0505;"><strong>Pris för Paket med 20 frön.</strong></span></h3> <p>Det är en gigantisk japansk kål som växer till en enorm storlek. Intressant, han behöver inte mer tid än vanlig kål för att nå den storleken.</p> <p>Visst kommer det att finnas grönsaker i din trädgård som kommer att locka passersby åsikter.</p>
VE 222 (20 S)
Japanska Gigantiska Kål Frön

Växten är resistent mot kyla och frost
TRÄDKÅL - JERSEY JÄTTE KÅL Frö (Brassica oleracea var. Longata)

TRÄDKÅL - JERSEY JÄTTE KÅL...

Pris 2,85 € (SKU: VE 149)
,
5/ 5
<!DOCTYPE html> <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> </head> <body> <h2><strong><em><span style="text-decoration: underline;">TRÄDKÅL - JERSEY JÄTTE KÅL Frö (Brassica oleracea var. Longata)</span></em></strong></h2> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 5 frön.</strong></span></h3> <p>Kulturarv från 1800-talet. Märklig kålsort som växer på höjden (3 m) till ett palmlikt träd. Blad av imponerande storlek som är ätliga. Stammen blir kal och hård. Torkades förr traditionellt till vandringskäppar.</p> <p> </p> <p>The Jersey cabbage (Brassica oleracea longata, also known as Jersey kale or cow cabbage) and by a variety of local names including giant cabbage, long jacks, tree cabbage and the French chour and chou à vacque. It is a variety of cabbage native to the Channel Islands that grows to a great height and was formerly commonly used there as livestock fodder and for making walking sticks.</p> <p> </p> <p>The 'Jersey cabbage' develops a long stalk, commonly reaching 6 to 10 feet (<strong>1.8 to 3.0 m</strong>) in height, and can grow as tall as 18 to 20 feet (<strong>5.5 to 6.1 m</strong>). Historically the stalks were made into walking sticks, of which 30,000 a year were being sold by the early 20th century, many for export. They were also used for fencing and as rafters. Much of the stalk is bare; the islanders stripped leaves to accentuate this effect and induce it to grow without twisting, varnished the stalk, and created a handle either by heat-treating and bending the root end or by planting at an angle to produce a naturally bent root.</p> <p> </p> <p>The lower leaves were fed to livestock, (one variety in Portugal was grown specifically for the purpose), and were reportedly of great value: The Farmer's Magazine stated in 1836 that five plants would support 100 sheep or 10 cows, and sheep fed them were rumoured to produce silky wool up to 25 inches (64 cm) in length. The open cabbage at the top is comparatively small: "the size of the cabbages at the top was so infinitesimal that one seemed forced to the conviction that nature meant them to be stalks, not cabbages".</p> <p> </p> <p>The plant is now rarely grown in the Channel Islands, except for feeding rabbits. Although, it is still cultivated for walking sticks by Philip and Jacquelyn Johnson, who were shown on the BBC One series Countryfile in January 2010.</p> <p><strong>180 days. Heirloom</strong></p> <p> </p> <p><span style="font-size: 14pt; color: #ff0000;"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=6Ca_NG3ullE" target="_blank" rel="noreferrer noopener"><span style="color: #ff0000;"><strong>https://www.youtube.com/watch?v=6Ca_NG3ullE</strong></span></a></span></p> </body> </html>
VE 149 (5 S)
TRÄDKÅL - JERSEY JÄTTE KÅL Frö (Brassica oleracea var. Longata)
Savoykål Frön “Iron Head”

Järnhuvud Savoykål frön

Pris 1,40 € (SKU: VE 90 (1g))
,
5/ 5
<h2><strong>Järnhuvud Savoykål frön</strong></h2> <h2><span style="color:#ff0000;"><strong>Pris för Paket med 300 (1 g) frön.</strong></span></h2> <p>Iron Head är en utmärkt tidig sort. Savoykål "Iron Head" är en beprövad sort som är klar att skörda efter bara åtta veckor. Den tidiga sorten med slående ljusgröna, känsliga löv är årets första skördbara savoysort. Smaken är något mildare än för sena sorter. Stora, medelgröna huvuden är i genomsnitt 2,5 kg och är perfekta för fyllning, brödning och soppor samt vintersallad och surkål.</p> <p>Denna sort av savkål med Iron Head är knappast tillgänglig längre, så vi är glada över att kunna erbjuda dig den här stora sorten.</p> <h3><span><strong>Odling från frö:</strong></span></h3> <p><span>Förkultiveras inomhus i såjord mars-april. Täck sådden med klar plast försedd med lufthål och placera i ca 20 grader, ljust och svalare efter groning. Utplanteras efter avhärdning. Fiberduk skyddar mot skadeinsekter. Ytterbladen skördas efterhand som plocksallat. Den inre huvuddelen kan skördas under hösten för kortare lagring.</span></p>
VE 90 (1g)
Savoykål Frön “Iron Head”
  • På rea!

Sort från Serbien

Växten är resistent mot kyla och frost
Futog Kål 400 frön  - 4

Futog Kål frön

Pris 1,95 € (SKU: VE 25 (1g))
,
5/ 5
<h2><strong>Futog Kål frön</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 200 (1g) frön.</strong></span></h2> <p>Kål odlas i Futog från 18-talets tider, från åldrarna av krönandet av kejsarinnan Maria Theresia. Från året 1760 finns det skriftliga dokument som beskriver exporten av kål till Wien. Under decennierna med odling av kål i Futog skapades en befolkning som var annorlunda beroende på deras kvalitetsegenskaper än de andra. Producenterna har börjat under varje skördår att bara behålla de specificerade växterna för frön.</p> <p>Valet med lång varaktighet var ansvarigt för skapandet av befolkningen som kallas ”Futoški kupus” (Futog-kålen), vilket också var viktigt för den färska konsumtionen och också för att få fram suring.</p> <p>Upprättandet av denna befolkning bidrog naturligtvis till de bekväma agroekologiska förhållandena och geografiska läget i distriktet Futog. Den geografiska regionen där den färska Futog-kålen, såväl som den sura Futog-kålen, produceras är Futogs kadastralsamhälle.</p> <p>Den geografiska regionenFutog är den bosättning som ligger i den mest bördiga delen av Pannonian lågland, vid Donauens vänstra kust, i Serbien. Det är beläget mitt i floden Donau, vid dess 1270 km. Det ligger cirka 10 km uppströms, på den västra sidan av Novi Sad, huvudstaden i den autonoma provinsen Vojvodina.</p> <p><strong>Geografisk region</strong></p> <p>På grund av påverkan av det specifika geografiska klimatet och de traditionella tillvägagångssätt som används vid odling och souring, erhålls specifika sensoriska egenskaper som gör Futog-kålen, antingen färsk eller sur, olika med avseende på de andra relaterade proverna.</p><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VE 25 (1g)
Futog Kål 400 frön  - 4
Rödkål Topas Ekologiskt Frö

Rödkål Topas Ekologiskt Frö

Pris 1,85 € (SKU: VE 23 (1g))
,
5/ 5
<h2><span style="font-size: 14pt;"><strong>Rödkål Topas Ekologiskt Frö</strong></span></h2> <h2><strong><span style="color: #ff0000; font-size: 14pt;" class="">Pris för Paket med 200 (1g) frön.</span></strong></h2> <div>Skördefärdig ca 85 dagar efter utplantering.&nbsp;<span>Nästan helt rund och relativt tätt packad. Vikt: 1,5-2 kg.&nbsp;</span><span>Kan stå överraskande länge på fältet även om den efter en dryg månad kan spricka när man skär i den.</span></div> <div>Rödkål</div> <div>Brassica oleracea var. rubra</div> <div>Topas</div> <div>ekologiskt odlat frö</div> <div>Odling:</div> <div>Såtid: förkultiveras i slutet av mars-mitten av maj</div> <div>Sådjup: 1-2 cm</div> <div>Lägst/optimal groningstemperatur: 12/25°C</div> <div>Groningstid: ca 4-7 dagar</div> <div>Plantavstånd: ca 50 cm</div> <div>Radavstånd: ca 65 cm</div><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VE 23 (1g)
Rödkål Topas Ekologiskt Frö

Växten är resistent mot kyla och frost
Savoykål frön Vertus  - 3

Savoykål frön Vertus

Pris 1,85 € (SKU: VE 89 KV (1g))
,
5/ 5
<h2 class=""><strong>Savoykål Frön “Vertus“ (Brassica oleracea var. sabauda L.)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 300 (1 g) frön.</strong></span></h2> <p>Kruskål. Mörkgröna, krusade blad i täta huvuden, de inre bladen gulvita med mild, söt smak. Används liksom vitkål till råkost, kåldolmar m.m. Tidig, snabbväxande sort för nordiskt klimat.</p> <h3><span><strong>Odling från frö:</strong></span></h3> <p><span>Förkultiveras inomhus i såjord mars-april. Täck sådden med klar plast försedd med lufthål och placera i ca 20 grader, ljust och svalare efter groning. Utplanteras efter avhärdning. Fiberduk skyddar mot skadeinsekter. Ytterbladen skördas efterhand som plocksallat. Den inre huvuddelen kan skördas under hösten för kortare lagring.</span></p>
VE 89 KV (1g)
Savoykål frön Vertus  - 3

Sort från Bosnien och Hercegovina
Strandkål Frön (Crambe maritima)

Strandkål Frön (Crambe...

Pris 1,95 € (SKU: VE 188)
,
5/ 5
<div id="idTab1" class="rte"> <h2 class=""><strong>Strandkål Frön (Crambe maritima)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris &nbsp;för Paket med 20 frön.</strong></span></h2> <p>Strandkål (Crambe maritima) är en art i familjen korsblommiga växter. Den växer på stränder vid Östersjön, Atlanten och Svarta havet. I Sverige finns strandkål framför allt vid de södra kusterna och Hanöbukten inklusive de stora öarna. Mer sällsynt förekommer den också upp till Uppsala. Dess naturliga hemvist är stränder med sten eller mycket sand, ofta vid ilandfluten tång, som den får näring från i denna annars mycket näringsfattiga miljö.</p> <p>Det är en flerårig, kal ört, till 80 cm hög med ett både djupgående och utbrett rotystem. Bladen är stora, krusiga och blågröna, de nedre har långa skaft. Blommorna är vita och har fyra kronblad. De sitter i välförgrenade blomställningar. Strandkål blommar i juni-juli. Fruktskidorna är stora och tvåledade. Den nedre leden är förkrympt och steril, medan den övre är nästan klotrund och innehåller det enda fröet. Frukten faller oöppnad.</p> <p>Artnamnet maritima (lat.) betyder "växer vid havet".</p> <p>Som andra arter korsblommiga växter angrips den av kålfjäril.</p> <p>Odlas, framför allt i England, som delikatess. Bladen kan blekas och används som sparris. Unga blad och skott kan användas som spenat, smaken är nötliknande.</p> </div><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VE 188 (20 S)
Strandkål Frön (Crambe maritima)
Kinakål Frön (Brassica pekinensis) 1.95 - 1

Kinakål Frön (Brassica...

Pris 1,55 € (SKU: VE 15 (1g))
,
5/ 5
<h2 class=""><strong>Kinakål Frön (Brassica pekinensis)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för paket av 200&nbsp;frön (1g).</strong></span></h2> <div>Brassica pekinensis. Ett absolut måste i Kina. Det finns hundratals recept på kinakål, och det blir gott! Anser att kål är en underskattad delikatess. Det är också nyttigt, innehåller massor av näringsämnen. Fler borde prova att odla. Skydda kålen med väv så är det inte svårt. Ge den ordentligt med sol. Ungefär 70-80 dagar ifrån sådd till skörd.</div><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VE 15 (1g)
Kinakål Frön (Brassica pekinensis) 1.95 - 1

Variety from Italy
Ramoso Calabrese Broccoli - Sparriskål Frön 1.95 - 1

Ramoso Calabrese Broccoli -...

Pris 1,95 € (SKU: VE 179)
,
5/ 5
<h2><span style="text-decoration: underline;"><strong><em>Ramoso Calabrese Broccoli - Sparriskål Frön </em></strong></span></h2> <h3><span style="color: #ff0303;"><strong>Pris för Paket med 50 frön.</strong></span></h3> <p><span>Den enda broccoli vi tänker odla i framtiden säger många grönsaksodlare . Smaken är överlägsen all annan broccoli. Den är raka motsatsen till den moderna utvecklingen av broccoli . I stället har denna sort stora löst sammansatta huvuden och stora blomknoppar . Efter huvudskörden följer mängder med sidoskott . Tål en hel del frost.</span></p> <h2><strong>WIKIPEDIA:</strong></h2> <p><b>Broccoli</b> (<i>Brassica oleracea</i>, var. <i>cymosa</i> / <i>italica</i><sup id="cite_ref-1" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>1<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup> / ssp. <i>botrytis</i> var. <i>asparagoides</i><sup id="cite_ref-2" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>2<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup> eller enligt den nya benämningen Brassica oleracea Italica-gruppen <sup id="cite_ref-3" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>3<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup>) eller <b>sparriskål</b>är en odlad variant av växtarten kål. Den har mörkgrön blomställning och mild smak. Vanligtvis äter man broccolin kokt eller ångkokt men den kan även ätas rå. Broccoli är mycket nära besläktad med blomkål. Broccolin skördas strax innan blomknopparna är på väg att slå ut. Man tror att broccolin ursprungligen kommer från östra medelhavsområdet, men man vet inte säkert när den först dök upp <sup id="cite_ref-:0_4-0" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>4<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup>. Broccoli odlades av greker och romare redan för 2 000 år sedan<sup id="cite_ref-5" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>5<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup>, och har sedan vikingatiden odlas i Sverige<sup id="cite_ref-:1_6-0" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>6<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup>. Det var först på 1950-talet som den blev populär - först i USA och sedan över Europa. Broccoli kan odlas över hela Sverige då den är relativt härdig.</p> <h2><span id="N.C3.A4ringsinneh.C3.A5ll"></span><span class="mw-headline">Näringsinnehåll</span></h2> <p>Broccoli är en av våra mest näringsrika grönsaker och är rik på antioxidanter<sup id="cite_ref-7" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>7<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup>, exempelvis antioxidanten och karotenoiden lutein och det cancerhämmande ämnet glukosinolat. Broccoli innehåller även antioxidanten sulforafan, som i flera studier visat en cancerhämmande effekt<sup id="cite_ref-8" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>8<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup>, samt som enligt ny forskning kan hämma utvecklingen av diabetes<sup id="cite_ref-9" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>9<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup>.</p> <p>Halterna av vattenlösliga näringsämnen i broccoli, såsom vitamin C och antioxidanter, minskar vid tillagning (ångkokning, kokning och tillagning i microvågsugn).<sup id="cite_ref-10" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>10<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup> Ju längre tillagningstid och högre temperatur, desto mer sjunker halterna.</p> <table class="wikitable"><caption><b>Näringsvärde per 100 g</b> (rå broccoli)<sup id="cite_ref-11" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>11<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup></caption> <tbody> <tr> <th>Ämne</th> <th>Värde</th> <th>Enhet</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">Energi</td> <td align="center">147</td> <td align="center">kJ</td> </tr> <tr> <td align="center">35</td> <td align="center">kcal</td> </tr> <tr> <td>Fett</td> <td align="center">0,3</td> <td align="center">g</td> </tr> <tr> <td>Fosfor</td> <td align="center">81</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Jod</td> <td align="center">1</td> <td align="center">μg</td> </tr> <tr> <td>Järn</td> <td align="center">0,66</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Kalcium</td> <td align="center">62</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Kalium</td> <td align="center">332</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Karoten</td> <td align="center">920</td> <td align="center">μg</td> </tr> <tr> <td>Kolhydrater</td> <td align="center">3,1</td> <td align="center">g</td> </tr> <tr> <td>Magnesium</td> <td align="center">23</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Natrium</td> <td align="center">4</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Niacinekvivalent</td> <td align="center">1,2</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Protein</td> <td align="center">3,5</td> <td align="center">g</td> </tr> <tr> <td>Selen</td> <td align="center">0,5</td> <td align="center">μg</td> </tr> <tr> <td>Vitamin B<sub>1</sub> (tiamin]</td> <td align="center">0,8</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Vitamin B<sub>2</sub> (riboflavin)</td> <td align="center">0,12</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Vitamin B<sub>3</sub> (niacin)</td> <td align="center">0,6</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Vitamin B<sub>6 </sub>(pyridoxin)</td> <td align="center">0,21</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Vitamin B<sub>9</sub> (folsyra)</td> <td align="center">175</td> <td align="center">μg</td> </tr> <tr> <td>Vitamin C (askorbinsyra)</td> <td align="center">83</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Vitamin E (alfatokoferol)</td> <td align="center">0,36</td> <td align="center">mg</td> </tr> <tr> <td>Zink</td> <td align="center">0,4</td> <td align="center">mg</td> </tr> </tbody> </table> <h2><span class="mw-headline" id="Skadedjur">Skadedjur</span></h2> <p>Broccoli, liksom andra kålväxter i Sverige, kan angripas av olika arter av vitfjärilar, exempelvis kålfjäril, vilka vid stora angrepp kan förstöra skörden helt<sup id="cite_ref-12" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>12<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup>.</p> <h2><span class="mw-headline" id="Etymologi">Etymologi</span></h2> <p>Namnet broccoli kommer från det latinska ordet <i>branchium</i>, som betyder arm eller gren och som ska hänvisa till utseendet på blomställningarna<sup id="cite_ref-:0_4-1" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>4<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup>.</p> <p>Artnamnet <i>oleracea</i> härstammar från latinets <i>olus</i> (kål) och betyder grönsak<sup id="cite_ref-:1_6-1" class="reference"><span class="cite-reference-link-bracket">[</span>6<span class="cite-reference-link-bracket">]</span></sup>.</p>
VE 179 (50 S)
Ramoso Calabrese Broccoli - Sparriskål Frön 1.95 - 1
Broccoli - Sparriskål Corvet Frön

Broccoli - Sparriskål...

Pris 1,65 € (SKU: VE 32 (2g))
,
5/ 5
<div> <h2><span style="text-decoration: underline;" class=""><em><strong>Broccoli - Sparriskål Corvet Frön</strong></em></span></h2> <h3><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 200 frön.</strong></span></h3> <div>Broccoli (Brassica oleracea, var. cymosa) eller sparriskål är en kålväxt med mörkgrön blomställning och mild smak. Broccoli är en nära släkting tillblomkål. Broccolin skördas strax innan blomknopparna är på väg att slå ut. Broccoli odlades av greker och romare redan för 2000 år sedan men det var först på 1950-talet som den blev populär - först i USA och sedan över Europa. Broccoli kan odlas över hela Sverige, den är relativt härdig.</div> <div>Näringsinnehåll</div> <div>Broccoli är en av våra mest näringsrika grönsaker och är bland annat rik på antioxidanten och karotenoiden lutein.</div> <div>Näringsvärde per 100g</div> <div> <table> <tbody> <tr> <th><span style="color: #008000;">Ämne</span></th> <th><span style="color: #008000;">Värde</span></th> <th><span style="color: #008000;">Enhet</span></th> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Energi</span></td> <td><span style="color: #008000;">147</span></td> <td><span style="color: #008000;">kJ</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Energi</span></td> <td><span style="color: #008000;">35</span></td> <td><span style="color: #008000;">kcal</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Protein</span></td> <td><span style="color: #008000;">3,5</span></td> <td><span style="color: #008000;">g</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Kolhydrater</span></td> <td><span style="color: #008000;">3,1</span></td> <td><span style="color: #008000;">g</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Fett</span></td> <td><span style="color: #008000;">0,3</span></td> <td><span style="color: #008000;">g</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Vitamin E, (Alfatokoferol)</span></td> <td><span style="color: #008000;">0,36</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Karoten</span></td> <td><span style="color: #008000;">920</span></td> <td><span style="color: #008000;">μg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Tiamin</span></td> <td><span style="color: #008000;">0,8</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Riboflavin</span></td> <td><span style="color: #008000;">0,12</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Vitamin C (Askorbinsyra)</span></td> <td><span style="color: #008000;">83</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Vitamin B3 (Niacin)</span></td> <td><span style="color: #008000;">0,6</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Niacinekvivalent</span></td> <td><span style="color: #008000;">1,2</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Vitamin B6 (Pyridoxin)</span></td> <td><span style="color: #008000;">0,21</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Vitamin B9 (Folsyra)</span></td> <td><span style="color: #008000;">175</span></td> <td><span style="color: #008000;">μg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Fosfor</span></td> <td><span style="color: #008000;">81</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Järn</span></td> <td><span style="color: #008000;">0,66</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Kalium</span></td> <td><span style="color: #008000;">332</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Kalcium</span></td> <td><span style="color: #008000;">62</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Magnesium</span></td> <td><span style="color: #008000;">23</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Natrium</span></td> <td><span style="color: #008000;">4</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Selen</span></td> <td><span style="color: #008000;">0,5</span></td> <td><span style="color: #008000;">μg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Zink</span></td> <td><span style="color: #008000;">0,4</span></td> <td><span style="color: #008000;">mg</span></td> </tr> <tr> <td><span style="color: #008000;">Jod</span></td> <td><span style="color: #008000;">1</span></td> <td><span style="color: #008000;">μg</span><br><br></td> </tr> </tbody> </table> </div> </div><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
VE 32 (2g)
Broccoli - Sparriskål Corvet Frön

Växten är resistent mot kyla och frost
Prydnadskål 'Blandade'

Prydnadskål 'Blandade'

Pris 1,95 € (SKU: VE 92)
,
5/ 5
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> <h2><strong>Prydnadskål - 'Blandade'</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;"><strong>Pris för Paket med 25 frön.</strong></span></h2> <div>Dekorativ och rolig trädgårdsväxt. Sorten ger stora, öppna kålhuvuden dekorativt färgade i rött och grönt eller vitt och grönt med krusiga bladkanter. Tacksam och lättodlad växt, vacker i rabatter och krukor. Fin att dekorera med vid matuppläggningar och blomsterarrangemang. Frosttålig och därför dekorativ långt in på hösten. Trivs i tyngre, lerhaltig jord.</div> <div>Namn Prydnadskål</div> <div>Sort Blandade</div> <div>Latinskt namn Brassica oleracea (Prydnadskåls-gr.)</div> <div>Fullt namn Prydnadskål</div> <div>Engelskt namn Ornamental Kale</div> <div>Växttyp Ettårig Blomma</div> <div>Färg blandad</div> <div>Läge Soligt läge</div> <div>Sådd Förkultivering, Direktsådd</div> <div>Höjd 25 cm</div> <div>Räcker till Cirka 4 meter (cirka 6.45 kr per meter)</div> <div>Förodling Så glest i fuktad såjord. Omplantera till 1 planta/kruka med gödslad jord när plantorna är stora nog att hantera. Ställ ljust och svalt. Utplantera efter sista frost.</div> <div>Sådd Vattna såytan före sådd. Håll sådden fuktig tills fröna grott.</div> <div>Avstånd Radavstånd 30 cm, plantavstånd 30 cm.</div> <div>Sådjup 1 cm</div> <div>Odling Så glest i fuktad såjord. Omplantera till 1 planta/kruka med gödslad jord när plantorna är stora nog att hantera. Ställ ljust och svalt. Utplantera efter sista frost.</div> <div>Skörd Blommar ej, vacker bladfärg hela sommaren och långt in på hösten.</div> <div>Tips Användbar och vacker även i blomsterarrangemang.</div>
VE 92 (25 S)
Prydnadskål 'Blandade'
Sareptasenap Frön

Sareptasenap Frön (Brassica...

Pris 1,35 € (SKU: MHS 131)
,
5/ 5
<h2><strong>Sareptasenap Frön (Brassica juncea)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;" class=""><strong>Pris för Paket med 180 (1g), 900 (5g) frön.</strong></span></h2> <p>Sareptasenap (Brassica juncea) är en ettårig växt inom släktet kål och familjen korsblommiga växter. Den blir 40 till 70 cm hög och blommar mellan juli och september. Den har grenar som är snett uppåtriktade, de nedre bladen vid basen har en till tre parflikar. De övre bladen är kortskaftade och lansettlika.</p> <p>Sareptasenap är sällsynt och tillfällig, men kan påträffas vid tippar, hamnar och bangårdar. Ingen utbredning alls i Norden, men kan påträffas i de sydliga delarna. Ursprungligen från Ostasien.</p> <p>Varianten Brassica juncea Coss. var.tsatsai Mao, zhacai, äts inlagd i stora delar av Kina.</p> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td colspan="2" width="100%" valign="top"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Instructions</strong></span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Propagation:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Seeds</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Pretreat:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Stratification:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">0</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">all year round</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Depth:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">1 - 1,5 cm</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Sowing Mix:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Coir or sowing mix + sand or perlite</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Germination temperature:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">18-20 ° C</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Location:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">bright + keep constantly moist not wet</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Germination Time:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">1-4 weeks</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>Watering:</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><span style="color: #008000;">Water regularly during the growing season</span></p> </td> </tr> <tr> <td valign="top" nowrap="nowrap"> <p><span style="color: #008000;"><strong>&nbsp;</strong></span></p> </td> <td valign="top"> <p><br><span style="color: #008000;"><em>Copyright © 2012 Seeds Gallery - Saatgut Galerie - Galerija semena.&nbsp;</em><em>All Rights Reserved.</em></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
MHS 131 (1g)
Sareptasenap Frön
Svartsenap frön (Brassica nigra) 1.45 - 1

Svartsenap frön (Brassica...

Pris 1,45 € (SKU: MHS 132)
,
5/ 5
<h2 class=""><strong>Svartsenap frön (Brassica nigra)</strong></h2> <h2><span style="color: #ff0000;" class=""><strong>Pris för Paket med 180 (1 g) frön.</strong></span></h2> <p><b>Svartsenap</b><span>&nbsp;(</span><i>Brassica nigra</i><span>) är en ettårig växt som tillhör&nbsp;</span>kålsläktet<span>&nbsp;och&nbsp;</span>familjen<span>&nbsp;</span>korsblommiga växter<span>. Den tillhör alltså inte, som till exempel&nbsp;</span>åkersenapen<span>&nbsp;och&nbsp;</span>vitsenapen<span>, släktet&nbsp;</span>senaper<span>&nbsp;(</span><i>Sinapis</i><span>), utan bara samma familj.</span></p> <h2><span class="mw-headline" id="Beskrivning">Beskrivning</span></h2> <p>Svartsenapen kan bli mellan 40 och 150 centimeter hög. De nedre bladen har få parflikar, stora ändflikar och är håriga. Längre upp har plantan smalare djupflikiga blad. Dess stjälk är grenig och nertill utstående och hårig.<span>&nbsp;</span>Blommornas<span>&nbsp;</span>gula<span>&nbsp;</span>kronblad<span>&nbsp;</span>är omkring 7–9 millimeter långa och plantan blommar mellan juli och september. Svartsenapens små svarta frön utvinns ur de 1–2 centimeter långa skidorna. Roten är en rakt nedgående pålrot, dock mycket smalare än exempelvis<span>&nbsp;</span>morotens.</p> <h2><span id="F.C3.B6rekomst"></span><span class="mw-headline">Förekomst</span></h2> <p>Ursprungligen fanns svartsenapen bara i södra<span>&nbsp;</span>medelhavsområdet. Svartsenapen påträffas idag i åkrar (och före detta åkrar), kring hamnar, längs havsstränder, vid före detta avfallsplatser samt i rabatter. Den har ingen betydande utbredning i<span>&nbsp;</span>Norden, men kan påträffas i de sydliga delarna av<span>&nbsp;</span>Sverige<span>&nbsp;</span>och<span>&nbsp;</span>Finland. Den odlas främst i<span>&nbsp;</span>Chileoch<span>&nbsp;</span>USA<span>&nbsp;</span>men även i<span>&nbsp;</span>Europa.<span>&nbsp;</span>Italien<span>&nbsp;</span>är största producenten i Europa.</p> <h2><span id="Anv.C3.A4ndning"></span><span class="mw-headline">Användning</span></h2> <p>Svartsenap är sällsynt och sällan<span>&nbsp;</span>naturaliserad<span>&nbsp;</span>men odlades förr. Svartsenapens frö används framför allt till framställning av starkare senapssorter; exempelvis<span>&nbsp;</span>skånsk senapoch<span>&nbsp;</span>fransk<span>&nbsp;</span>dijonsenap. De vanliga sorterna av senap görs istället med frö från<span>&nbsp;</span>vitsenapen, men båda dessa arter har på senare tid fått konkurrens ifrån den indiska<span>&nbsp;</span>brunsenapen<span>&nbsp;</span>(<i>Brassica juncea</i>) eftersom dess frö är enklare att<span>&nbsp;</span>skörda<span>&nbsp;</span>maskinellt.</p> <p>Sannolikt har svartsenap odlats i Europa sedan romersk eller till och med grekisk tid. Man vet åtminstone att<span>&nbsp;</span>Karl den store<span>&nbsp;</span>under 800-talet odlade senap vid sitt kejserliga gods.</p> <p>Svartsenapens frö har även använts till att tillverka pulver och oljor som människor använt för att lindra<span>&nbsp;</span>reumatiska<span>&nbsp;</span>besvär, ledinflammationer och<span>&nbsp;</span>bronkit.</p> <h2><span></span><span class="mw-headline">Övrigt</span></h2> <p>Senapsfrö ingår även i olika länders seder, i Tyskland sydde man till exempel in några senapsfrön i brudklänningen för att bruden skulle få styra i äktenskapet och i Sverige spred man ibland senapsfrö runt sin gård för att hålla onda krafter borta.</p><script src="//cdn.public.n1ed.com/G3OMDFLT/widgets.js"></script>
MHS 132 (1g)
Svartsenap frön (Brassica nigra) 1.45 - 1

Variety from Italy
2000 Frön Romanesco Blomkål 11 - 4

2000 Frön Romanesco Blomkål

Pris 11,00 € (SKU: P 58)
,
5/ 5
<h2><strong>2000 Frön Romanesco Blomkål</strong></h2> <h2><strong><span style="color:#ff0000;">Pris för paket av 2000 (10g) frön.</span></strong></h2> <p><span>Ger en fantastisk äppelgrön huvud med bättre smak och konsistens än de flesta av de finaste broccoli. Odlas och uppskattad i Italien. Växer exceptionellt bra i svalt nordliga områden. Mycket lätt att odla.</span></p>
P 58
2000 Frön Romanesco Blomkål 11 - 4